Neprehliadni

Krátke správy z EMŠ

MIKULÁŠ
Šiesteho decembra boli deti EMŠ plné očakávania. Tešili sa na to, že aj ich príde navštíviť Mikuláš. Pekne sa vyobliekali a aj takýmto spôsobom sa na Mikuláša pripravili. Dokonca k nám prišla aj malá „Mikuláška“.
No Mikuláš, ktorý zavítal do našej škôlky nemal ani bielu bradu, ani sane so sobmi a podobné veci. Bol to biskup Mikuláš, ktorý nám priblížil legendu o svätom Mikulášovi, ktorý pomohol trom chudobným sestrám, ktoré sa chceli vydať, ale nemali veno.
Naše deti im zaspievali rôzne piesne, ktoré poznali a nakoniec nechýbali ani balíčky, z ktorých mali veľkú radosť.
-mg-

VIANOČNÁ BESIEDKA
Štyri dni pred Vianocami si chceli uctiť príchod Pána Ježiša aj deti z EMŠ a tým aj potešiť svojich rodičov. Program si pripravili deti z oboch tried. Najprv vystúpili maličkí (3-4 ročné) a svojimi básňami a piesňami vyvolali úsmev na tvári všetkých prítomných. Potom už mali priestor pre svoje vystúpenie aj staršie deti (4-6 ročné), ktorým to naozaj išlo veľmi dobre. Spievali, recitovali, dokonca nám aj zatancovali „tanček snehových vločiek“. Nakoniec všetky spolu chválili Pána Ježiša detskými ukazovacími piesňami. Pod stromčekom ich za odmenu čakali krásne darčeky – pre každého batôžtek s prekvapením vo vnútri.
-mg-

Vianočný program Detskej misie
Pracovníci Detskej misie si pripravili pre naše deti a rodičov pripravili pekný vianočný program. Pomocou flanelografu im priblížili vianočný príbeh, spolu s deťmi spievali pekné pesničky a každé dieťa obdarovali malým darčekom. Tým najväčším darom pre nás na Vianoce je však Pán Ježiš – náš Spasiteľ. Po programe bol čas, aby sme všetci spolu – rodičia i deti strávili ešte pár chvíľ pri občerstvení, hrách a rozhovoroch.
-ok-

3. adventná nedeľa
Táto nedeľa bola naplnená v našom cirkevnom zbore nielen čo sa týka počtu ľudí na službách Božích ale aj pestrým programom. Skupina mladých si pripravila niekoľko piesní a deti z našej materskej školy pekný vianočný program. Deti svojim vystúpením vyčarovali úsmev radosti na tvárach prítomných. Zazneli pesničky i básničky, to všetko s vianočnou tematikou, aby sme vedeli, o čom sú Vianoce. Vďaka patrí učiteľkám MŠ i dobrovoľníčkam z Detskej misie, ktoré sa našim deťom s láskou a zanietením venujú. Po skončení služieb Božích si všetci mohli pozrieť v rámci adventného minifestivalu výstavu domácich betlehemov, ktoré priniesli členovia nášho cirkevného zboru. Viaceré skutočne zaujali malých i veľkých.
-ok-

Comments are closed.