Neprehliadni

Miniškola v prírode Kysak 8-10. júna 2007

Náš cirkevný zbor po vzore materského zboru na Mlynskej kladie tiež dôraz na prácu s deťmi a rodinami. Pritom si uvedomujeme, že vlastne celá cirkev by mala spolu žiť ako rodina. Z Božej rodiny nie je nikto vylúčený, ani neúplné rodiny, ani jednotlivci mladí či starší. V tomto duchu sme už pred dvoma rokmi zorganizovali prvú zborovú rodinnú víkendovku v Lubine na Ružíne. Na ňu sme nadviazali víkendovkou vlani na Starej Vode. Tento rok sme sa rozhodli pri jej príprave spolupracovať s našou materskou školou.
A tak vznikol nápad zorganizovať „miniškolu v prírode“ pre deti i rodičov i ostatných záujemcov i zo zboru i zo škôlky. Aj keď rôzne detské onemocnenia i technické problémy trochu zmenili náš pôvodný zámer, predsa sme sa stretli v krásnom prostredí  Školy v prírode v Kysaku. Ubytovaných nás tam bolo cez 30, dospelých i detí, na sobotňajšiu olympiádu prišli ďalší 30.
V piatok sme začali „záhradnou párty“, kde sme sa pri grilovačke vzájomne zoznámili. Sobotňajšie ráno patrilo duchovnému programu s deťmi, ktorý si pripravili Zuzka Katreniaková a Aďka Némethová. Na to nadviazalo športové zápolenie v rôznych disciplínach, kde zvíťazil každý, kto sa zúčastnil. A veru, aktívne sa zapájali nielen deti, ale i rodičia a ďalší „dospeláci“. Tento program pripravili naše učiteľky zo škôlky Alena durbáková a Milka Gálová. Všetky deti dostali diplom a sladkú medailu. Počas obedňajších horúčav viaceré deti i dospelí uprednostnili chládok izby a posteľ, iní sa vrhli na predajňu nanukov.
Poobede sa dospelí stretli v malých skupinkách, kde spoločne študovali Božie slovo a diskutovali nad posolstvom Ježišovej Kázne na hore. A veru, bolo o čom rozprávať. Vzájomne obohatení sme sa modlili za seba navzájom i ďalších ľudí. Za ten čas si deti pozreli rozprávku Bzik a Poppy s kresťanským posolstvom a precvičili svoje prsty v tvorivej dielni. Viacerí si nahodili taký mejkap, že ich ani vlastná mater nespoznala. Deň sme ukončili všetci spoločne piesňami i modlitbami.
Po večeri šli tí mladší postupne do „hajan“ a tí starší skončili tak ako doma – pri telke. No, nie tak celkom. Pozreli sme si zaujímavý film „Vzepřít se obrům“ z prostredia americkej strednej školy, kde dôvera v Boha i v ťažkých situáciách bola odmenená Božím požehnaním.
Nedeľné ráno začal s nami pracovník Detskej misie Miško Fraňo so zaujímavým programom, po ktorom sme pokračovali spoločenstvom nad Božím Slovom pod vedením zborového farára Ondreja Kolárovského. Do jeho priebehu sa aktívne zapájali viacerí zúčastnení, čo nás tiež duchovne obohatilo.
Poobede, po dojedení posledného nanuku a dohraní posledného zápasu v stolnom futbale sme sa rozišli s nádejou na opätovné ďalšie podobné stretnutia. Môžete to zároveň prijať ako pozvánku na letné rodinné tábory a ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu duchovne rásť a dozrievať.
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Comments are closed.