Neprehliadni

Po stopách zvedavého ježka

(športový deň EMŠ, 10.11.2007)

V sobotu, jedno novembrové ráno, vykuklo slniečko a nepršalo. To bolo po celom prepršanom piatku nádherné znamenie od Pána Boha, že ideme. Na cestičke za KVP nás mal čakať ježko, a my sme sa naňho veľmi tešili. Na začiatku a počas celej dobrodružnej cesty nás vítali a sprevádzali jeho pomocníci s červenými líčkami. So záujmom sme sa vybrali smerom k lesu a hľadali odkazy a úlohy, ktoré nám ten zvedavý ježko zanechal. Hneď prvá úloha bola veľmi ťažká. Čo má najradšej ježko na jedenie? Ak ste si mysleli, že jabĺčko, nie je to pravda. Najradšej má mušky a iný hmyz. Neskôr sme mu pomáhali zhodiť zo stromu plechovky s jedlom, ponosiť jedlo do komôrky a počas celej cesty sme mu zbierali dobrôtky, za ktoré nám dal jabĺčko. A predstavte si, na konci tejto dlhej cesty sme ho našli! Bol schovaný v tráve. Vidíte ho? Presne tam.

V cieli sme už boli unavení a bola nám zima, tak nám dobre padol čaj a všelijaké dobrôtky, napr. upečený malý sladký ježko. Potom sme sa ešte chvíľu zahrali, zatancovali a zaspievali.
A po odovzdaní odmien, ktoré získal každý, pretože sme boli všetci statoční a šikovní, sme sa vybrali naspäť na začiatok cesty a každý svojím smerom domov.
Pane náš drahý, ďakujeme Ti za to, že si vypočul naše modlitby a dal si nám v tento deň pekné počasie. A za to si mohol vidieť naše natešené očká a šťastné srdiečka.

Deti z evanjelickej materskej školy a z detskej besiedky z ECAV, Košice-Terasa foto

Comments are closed.