Neprehliadni

Predstavitelia zboru

Zborový farár: Mgr. Ján Matis, +421 911 158 322, kosice-terasa@ecav.sk

Námestný farár: Mgr. Igor Mišina, +421 911 636 605, imisina@gmail.com

Zborový dozorca: Igor Simon

Presbyteri:

Comments are closed.