Neprehliadni

Výber z kázní

Veľké poverenie (O krste), 20.6.2004
Nenechám a neopustím ťa, 22.1.2006
Čo je to cirkev, 2. a 3. 11.2006
Ako sa modliť, 27. 1. 2007
Aký je Boh, 6.4.2007
Význam vzkriesenia Krista, 8.4.2007
Pripravený zomrieť, 15.4.2007
Priblížiť sa Kristovi, 29.4.2007
Duchovný domov, 13.5.2007
Otcovstvo, 17.6.2007
Desiatky, 24.6.2007
Čo mám v Kristovi, 8.7.2007
Nový život – čo ešte potrebujem spoznávať, 15.7.2007
Nový život – Spasenie, milosť a dobré skutky, 22.7.2007
Nové spoločenstvo – byť apoštolom, 5.8.2007
Nové pravidlá – moje miesto v cirkvi, 26.8.2007
Nové pravidlá – čo to znamená byť novým človekom, 2.9.2007
Nové pravidlá – ako bojovať s hriechom I. 9. 9 2007
Nové vzťahy- rodičia a deti, 16.9.2007
Nové pravidlá – ako bojovať s hriechom II., 30.9.2007
Vzťahy v manželstve, 21.10.2007
Štedrý večer, 24.12.2007
1. slávnosť vianočná, 25.12.2007
Druhá strana Vianoc – bolesť a utrpenie, 30.12.2007
Všetko má svoj čas, 31.12.2007, 1.1.2008
Kázeň na biblický verš roku 2008, 6.1.2008
Hľadajme Boha, 3.2.2008
Pôst a jeho význam pre mňa, 10.2.2008
Čím žiješ?, 2.3.2008
Akým mužom by si chcel byť, 15.6.2008
Obrátenie Pavla, 28.7.2008
Pavlova viera, 2.8.2008
Pavlova služba, 10.8.2008
Akou sme cirkvou?, 21.9.2008
Za čím sa naháňaš?, 5.10.2008
Pamiatka reformácie, 31.10.2008
Pamiatka zosnulých, 2.11.2008
Boží súd, 16.11.2008
Boží súd II, 23.11.2008
Vzdať sa seba 1.3.2009
Úvod zborových presbyterov a funkcionárov, 15.3.2009
Vzdať sa hriechu, 22.3. 2009
Hľadanie Ježiša, 12.4.2009
Služby Božie ako stretnutie s Ježišom – Emauskí učeníci, 19. 4.2009
…viem komu som uveril…, 7.6.2009
Záver školského roka, 28.6.2009
Nedeľa pokánia, 16.8.2009
17. NE po Sv. Trojici, 07.10.2009
20. NE po Sv. Trojici, 25.10.2009
Štedrý večer, 24.12.2009
Priblížiť sa ku Kristovi, 21.2.2010
2. NE pôstna, 28.2.2010
Smrtná nedeľa, 21.3.2010
Veľkonočná nedeľa, 4.4.2010
Veľkonočný pondelok, 5.4.2010
V boji o dokonalosť, 28.10.2012
O poslednom súde, 25.11.2012
Pán prichádza, 2.12.21012
Kráľovstvo Božie prichádza, 9.12.2012

Comments are closed.