Neprehliadni

Výstavba kostola na Terase

Aktuálne (1.11.2007):
Ukončená je 1. etapa výstavby kostola. Táto etapa zahŕňa prípojky na stavbe, základy spolu s doskou a suterén. Preinvestovaných bolo v súlade s rozpočtom doteraz spolu
Na 2. etapu (hrubá stavba) je potrebných cca 20 miliónov. Táto etapa nie je zatiaľ finančne krytá. Zatiaľ sa nepodarilo finančne zhodnotiť pozemok na Žriedlovej ulici. V súčasnosti sa vykonávajú práce súvisiace s prípravou na zimu. Pokračovať by sme chceli vo výstavbe v závislosti od finančných prostriedkov na jar. Dovtedy by sme chceli zhromaždiť aspoň časť finančných prostriedkov zo zbierok, darov a sponzorstva.
Soli Deo Gloria 3/2007
Mnohí sa možno pýtate, čo sa udialo za posledné obdobie vo výstavbe nášho kostola na Terase. Výstavba pokračuje, aj keď pomalším tempom, ako sme pôvodne predpokladali. Finančné krytie postačuje na ukončenie základovej dosky. Táto etapa by mala byť ukončená s miernym sklzom začiatkom prázdnin. V súčasnosti je pripravené podložie, naň položená izolácia a v čase písania tohto článku sa pripravuje armovanie, na čo bude následne nasledovať betónovanie samotnej základovej dosky a základov stĺpov.
Prečo nastal tento sklz? Bolo to zapríčinené zistením, že podloženie (zemina) malo nižšiu únosnosť ako predpokladal projekt. Z toho dôvodu sa museli vykonať práce naviac – ako výkop zeminy, navozenie niekoľkých vrstiev kameniva (spolu cca 40 cm) a jeho zhutňovanie.  V súčasnosti je táto fáza po technickej stránke v poriadku. Samozrejme, neteší nás ani nárast mierny nárast finančných nákladov ani časové zdržanie. Avšak dôležitejšia ako rýchlosť je kvalita vykonanej práce. Projekt kostola je pomerne zložitý a náročný na realizáciu, preto s podobnými komplikáciami budeme musieť počítať.
Aký je výhľad do najbližšej budúcnosti? Po ukončení prvej etapy výstavby bude nasledovať jej vyhodnotenie. Na ďalšiu etapu je potrebných cca 15-18 mil. korún (hrubá stavba + zastrešenie). Ideálne by bolo, keby sa táto etapa mohla realizovať naraz a nie postupne, po malých krokoch. V priebehu mesiaca budeme vedieť, či môžeme v tomto roku počítať s financiami z predaja cirkevného pozemku na Žriedlovej. V priebehu leta bude pravdepodobne utlmenie tempa výstavby jednak z finančných dôvodov a jednak aj z potreby doriešiť isté administratívne záležitosti v súvislosti so zmenou projektu. Ďalšie napredovanie výstavby bude závisieť od úspešnosti týchto dvoch vecí.
Čím môžete prispieť vy? Jednak je to modlitba. Žiadne Božie dielo sa nemôže udiať Božím spôsobom bez modlitby. A prispieť modlitbou môže naozaj každý. Tu niet výhovorky nedostatku financií, nedostatku času, odborných znalostí a pod. Nie každý môže fyzicky priložiť ruku k dielu, nie každý vie prispieť odbornou radou či financiami. Ale každý sa môže modliť! Ak sa isté veci nejdú podľa našich predstav, položme si v prvom rade otázku, či sa za dané veci skutočne modlíme. Ak nie, nečudo, že Pán Boh zdržuje svoje požehnanie.
Tiež som presvedčený, že každý môže prispieť nejakým dielom aj finančne. Ak je pravdou, že finančné dávanie na Božie dielo je prejavom našej viery, tak potom nad našou vierou stoja otázniky. Akosi sme si zvykli, že iní nám dávajú na rôzne potreby a nepočítame s tým, že aj nás Pán Boh požehnal mnohým. Iste, pri realizácii takéhoto veľkého projektu to nepôjde bez darov zvonka, ale v prvom rade sa potrebujeme pozrieť na naše vlastné dávanie. Prečo by mal Pán boh vzbudiť ochotu k dávaniu nám u cudzích, ak vlastní sa stavajú k veci vlažne? Náš cirkevný zbor na Terase už dva roky pravidelne dáva nedeľnú zbierku v 1. nedeľu v mesiaci na účely výstavby kostola. Ale povedzme si úprimne: Koľkí spomedzi nás si neplnia ani ten základný záväzok, ktorý bol prijatí na zborových konventoch ohľadom príspevku na člena (Mlynská 500,-SK, Terasa 700,-Sk)? Treba však popravde povedať, že plnením len tohto základného záväzku kostol nepostavíme. Toto bol záväzok v etape prípravy výstavby. Teraz sme začali stavať, a preto sa potrebujeme pýtať: Môžeme dávať viac? Ak dávame len zo svojho prebytku, tak to nie je obeť na Božie dielo. Dávanie na Božie dielo nás musí aj trochu bolieť. A nie je tu rozhodujúce, kto koľko dá, ale aký je pritom postoj v našom srdci. Prečo by nám Pán Boh mal požehnávať, ak naše srdcia voči Jeho dielu zostávajú chladné?
Nech Pán Boh hojne požehná svojou milosťou tých, ktorí nosia záležitosť výstavby kostola úprimne vo svojom srdci a prejavujú to svojou vierou pri modlitbách, praktickej pomoci či dávaní. Pridaj sa k nim aj ty!
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Comments are closed.