Neprehliadni

Národný týždeň manželstva – Nedeľa manželov

13.2. v rámci Národného týždňa manželstva – tematická nedeľa s modlitbami za manželov, pozdravili sme 5  najstarších manželských párov (rekord 57 rokov spolu!). Súčasťou služieb Božích bolo obnovenie manželského sľubu + prekvapenie – perníkové srdiečko pre každý manželský pár, ktoré upiekla a vyzdobila sestra Z.  Taktiež bolo možné si zakúpiť knihy o manželstve z kníhkupiteľstva Brána so zľavou.

Národný týždeň manželstva (NTM) vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosťou. Je to vzťah, ktorý je potrebné neustále rozvíjať. Informácie o celkovom dianí sú prístupné na www.ntm.sk
Aj v Košiciach bolo pripravených niekoľko aktivít, na ktorých ste sa mohli zúčastniť. Občianske združenie KAIROS (www.ozkairos.terasa.sk) v spolupráci s EMŠ Muškátová pripravili dve akcie

Comments are closed.