Neprehliadni

Predveľkonočné stretnutie žien

Dňa 25.marca sa v  priestoroch EMŠ uskutočnilo predveľkonočné stretnutie žien nášho zboru. Po privítaní a modlitbe s prosbou o požehnanie stretnutia a s vďakou v srdciach za možnosť znova sa stretnúť sme si zaspievali. Témou prednášky “Rozvod – jediné východisko?” nám poslúžila sestra zborová farárka z Gemerskej Polomy Janka Maťová.   Na našom stretnutí nechýbali ani tentoraz tvorivé dielne- výroba jarných pozdravov. Každá z nás si domov odnášala i malý darček –biblický veršík. Prítomné ženy zažili pri spoločnej práci,rozhovoroch i piesňach milé spoločenstvo. Ďakujeme  všetkým sestrám za ich ochotu pri príprave stretnutia,ale i prítomným sestrám za ich čas. Naša vďaka za toto  požehnané stretnutie však patrí najmä nášmu nebeskému Otcovi.

Comments are closed.