Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019, Návšteva z Tanzánie, Denný detský tábor „Hľadá sa rušňovodič“, Výlet do Zádielu, Veľkonočná nedeľa,Podmorská párty, Inštalácia zborového farára, Štedrý večer, Africký večer, Nedeľa zborovej diakonie, Posviacka kostola, DLT Dobrodružná plavba, Štedrý večer, ako pokračuje stavba kostola

Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť […]

Národný týždeň manželstva – Nedeľa manželov

13.2. v rámci Národného týždňa manželstva – tematická nedeľa s modlitbami za manželov, pozdravili sme 5 najstarších manželských párov (rekord 57 rokov spolu!). Súčasťou služieb Božích bolo obnovenie manželského sľubu + prekvapenie – perníkové srdiečko pre každý manželský pár, ktoré upiekla a vyzdobila sestra Z. Taktiež bolo možné si zakúpiť knihy o manželstve z kníhkupiteľstva […]

Národný týždeň manželstva – Manželský večer

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Národný týždeň manželstva – Tanečný večer

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Štedrý večer

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Ako pokračuje stavba kostola

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

30.9. Posviacka nového kostola za účastí hostí – tlačová správa, videoreportáž, reportáž z posviacky

Zborové stretnutie žien

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-6 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Zborový adventný minifestival

Počas celého Adventu prebieha „ Adventný mini festival“ ktorého súčasťou je výstava rôznych vianočných ozdôb, dekoratívnych predmetov, pohľadníc a betlehemov a už tradične predaj drobných originálnych darčekových predmetov vyrobených našimi šikovnými sestrami. V poslednú 4. adventnú nedeľu si môžete zakúpiť kolekciu čerstvého vianočného pečiva. Výťažok z predaja je určený na stavbu nášho kostola na Terase.

[…]

Letný zborový tábor

Pár momentiek z nášho tábora. Ak chcete vidieť viac, objednajte si dvd na farskom úrade.

#gallery-8 { margin: auto; } #gallery-8 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-8 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-8 .gallery-caption { margin-left: 0; } // […]

Ako sme na besiedke stavali kostol

#gallery-9 { margin: auto; } #gallery-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } //