Do not miss

Konfirmácia 2010

Deň matiek

Výlet – Zádielska dolina – apríl

Veľkonočná párty 27. marec

Predveľkonočné stretnutie žien 21. marec

Milé naše žienky…

Stretnutie žien sa uskutočnilo 21.marca o 15hod. v EMŠ. Tento krát medzi nás zavítala sestra farárka Monika Beňová z Rankoviec, a tak sme začali privítaním, zaspievaním piesne: Boh náš je láska, ktorou nás pri speve sprevádzala sestra kantorka Katka a modlitbou. Moment prekvapenia sa podpísal na nezabudnuteľnú takmer domácu atmosféru pri vzájomnom predstavení sa. Tešiac sa z prítomnosti nášho Pána a našej navzájom sme nedočkavo čakali na sľúbenú prednášku, ktorou nás duchovne občerstvila sestra farárka Monika. Téma prednášky bola: Posudzovanie a ohováranie. A tak po zaujímavej prednáške nechýbala ani otvorená diskusia a vzájomné zdieľanie sa našich radostí i starostí. Naše stretnutie obohatila aj recenzia knihy “Očarujúca” v podaní sestry Ivetky. Naše sestry pripravili okrem bohatého programu a občerstvenia  aj možnosť priučiť sa ako vyrobiť jarnú dekoráciu a rôzne ozdoby, čo sa dialo pod vedením sestier Boby, Vierky, Aďky a tak zútulniť naše pozemské domovy. Nezabudli sme ani na sľúbenú výmenu receptov, však čo nás poteší viac ako spokojný a najedený manžel. Ďakujeme Pánu Bohu za vydarené a Ním požehnané stretnutie. 

Výlet – Chata Lajoška – marec

Ako sme na besiedke stavali kostol

Výlet popri Hornáde – február

Klobúkova párty – 6. február

Výlet Bankov – Čermeľ – január