Neprehliadni

Letný zborový výlet

Koncert detského speváckeho súboru Ďatelinky

Denný letný detský tábor „Vláčikom do sveta“

Škôlkarska olympiáda

Výlet do Zádielu

Deň matiek

Výlet do Slovenského raja

Veľkonočná nedeľa

Národný týždeň manželstva – manželský večer

Predveľkonočné stretnutie žien

Dňa 25.marca sa v  priestoroch EMŠ uskutočnilo predveľkonočné stretnutie žien nášho zboru. Po privítaní a modlitbe s prosbou o požehnanie stretnutia a s vďakou v srdciach za možnosť znova sa stretnúť sme si zaspievali. Témou prednášky “Rozvod – jediné východisko?” nám poslúžila sestra zborová farárka z Gemerskej Polomy Janka Maťová.   Na našom stretnutí nechýbali ani tentoraz tvorivé dielne- výroba jarných pozdravov. Každá z nás si domov odnášala i malý darček –biblický veršík. Prítomné ženy zažili pri spoločnej práci,rozhovoroch i piesňach milé spoločenstvo. Ďakujeme  všetkým sestrám za ich ochotu pri príprave stretnutia,ale i prítomným sestrám za ich čas. Naša vďaka za toto  požehnané stretnutie však patrí najmä nášmu nebeskému Otcovi.