Neprehliadni

Prihláška na denný letný detský tábor – Bežím pre Krista

Týmto sa záväzne prihlasujem na "Denný letný detský tábor - Bežím pre Krista" CZ ECAV KE-Terasa v dňoch 6.-10.júla 2020.

Meno dieťaťa Priezvisko dieťaťa Dátum narodenia
Adresa (ulica, mesto, PSČ)
Meno a priezvisko rodiča
Telefónny kontakt rodiča Email rodiča
Iné údaje o dieťati

Oprava údajov * Označte len v prípade, že ide o opravnú prihlášku