Neprehliadni

Prihláška na denný letný detský tábor – V Oblakoch

Týmto sa záväzne prihlasujem na "Denný letný detský tábor - V oblakoch" CZ ECAV KE-Terasa v dňoch 20.-24.júla 2020.

Meno dieťaťa Priezvisko dieťaťa Dátum narodenia
Adresa (ulica, mesto, PSČ)
Meno a priezvisko rodiča
Telefónny kontakt rodiča Email rodiča
Iné údaje o dieťati

Oprava údajov * Označte len v prípade, že ide o opravnú prihlášku