Neprehliadni

Prihláška na Letný pobyt dorastu Veľký Slavkov 2020

Týmto záväzne prihlasujem na "Letný pobyt dorastu Veľký Slavkov 2020" CZ ECAV KE-Terasa v dňoch 18.-22.augusta 2020:

Meno Priezvisko Dátum narodenia
Adresa (ulica, mesto, PSČ)
Meno a priezvisko rodiča
Telefónny kontakt rodiča Email rodiča
Dôležité a užitočné informácie o dieťati pre vedúcich (alergia, lieky, diéta a pod.)

Oprava údajov * Označte len v prípade, že ide o opravnú prihlášku