Neprehliadni

Adventné predstavenie detí z Evanjelickej materskej škôlky

Vo štvrtok dňa 21.12.2006 sa v priestoroch našej materskej škôlky uskutočnila slávnosť pri stromčeku. V programe vystúpili deti z MŠ, ktoré nám predviedli hudobné predstavenie pre svojich rodičov a prítomných členov cirkvi. Scénky, piesne a koledy nám pripomenuli, narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Vďaka za toto divadelné predstavenie patrí pani riaditeľke A. Durbákovej a pani učiteľke M.Gálová, ktoré s láskou škôlkarov pripravili. Bolo vidieť, že deti sa snažili čo najlepšie nám priblížiť posolstvo Vianoc. Svojím vystúpením prekvapili všetkých prítomných, hlavne svojich rodičov, ktorí sa im odvďačili častým potleskom.Za pekné vystúpenie čakala detí pekná odmena v podobe darčekov pod vianočným stromčekom, z čoho mali veľkú radosť. Svedčili o tom ich rozžiarené očká  a šťastné pohľady  na balíčky , ktoré sa nachádzali pod stromčekom. Na záver bolo prichystané občerstvenie pre prítomných hostí. Chvála Pánu Bohu za tento príjemne strávený požehnaný večer.
Radoslav Bedlovič

Comments are closed.