Neprehliadni

Návšteva predstaviteľov ACSI v Košiciach

28. novembra poctili svojou návštevou našu novozriadenú Evanjelickú materskú školu riaditeľ Medzinárodnej asociácie kresťanských škôl (ACSI) Alan Brown spolu so svojou manželkou Malindou. Európska pobočka ACSI sídli v Budapešti a kontakty s touto organizáciou podporujúcou kresťanské vzdelávanie majú už svoju tradíciu na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach. ACSI pravidelne organizuje konferencie pre vedúcich pracovníkov kresťanských škôl, konferencie pre učiteľov i študentov (na medzinárodnej úrovni) a poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti kresťanského vzdelávania a výchovy. Avšak toto bola ich prvá návšteva na pôde EMŠ. Manželia Brownovci si so záujmom pozreli priestory našej škôlky, pričom ocenili ich kvalitu a množstvo práce, ktorá tu bola doteraz vykonaná. Prihovorili sa aj deťom a zaujímavými obrázkami im priblížili deti kresťanských škôl v iných krajinách sveta. Taktiež naše deti
prezentovali hosťom, čo sa doteraz naučili. Poobede obaja pozdravili rodičov našich detí, kde brat Alan Brown vyzdvihol význam kresťanských škôl a povzbudil rodičov v ich rozhodnutí dať svoje deti do kresťanskej škôlky. Jeho manželka v krtkom pozdrave prezentovala praktický ilustratívny návod ako sa modliť s deťmi za rôzne oblasti života. Následne sa uskutočnila prednáška brata Alana na tému „Význam kresťanského vzdelávania“, ktorá bola určená najmä pedagógom a pracovníkom s deťmi.  Zúčastnili sa jej aj učitelia z iných škôl v Košiciach. Škoda, že túto možnosť nevyužili viacerí. Obsah tejto prednášky prinášame na inom mieste. Pani riaditeľka EMŠ A. Durbáková spolu s predstaviteľom zriaďovateľa, br. farárom O. Kolárovským, hovorili s našimi hosťami o perspektívach ďalšej spolupráce. Predstavitelia ACSI poskytli v prvom roku existencie EMŠ členstvo v ACSI s odpustením členského príspevku. Najbližšou príležitosťou bude konferencia pre riaditeľov škôl v Budapešti, ktorá je plánovaná v mesiaci február.
Predstavitelia ACSI navštívili okrem EMŠ aj naše evanjelické gymnázium v Košiciach, kde sa stretli s jeho novým riaditeľom. V ďalších dňoch navštívili tiež evanjelické gymnáziá v Prešove a Liptovskom Mikuláši.
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Comments are closed.