Do not miss

Stretnutie žien – krátka správa

V sobotu 9.12. sa uskutočnilo ďalšie stretnutie žien cirkevného zboru na Terase. Tentokrát bola hlavnou náplňou výroba vianočných ozdôb a dekorácii. Prítomné ženy si navzájom vymieňali skúsenosti a inšpirácie, dokonca i kuchárske recepty. Vyrobené vianočné ozdoby nebudú slúžiť len pre vlastnú potrebu, ale niektoré z nich budete môcť vidieť na vianočnom stromčeku počas služieb Božích  na Terase. V spolupráci so sestrou E. Bombovou je časť vyrobených dekorácii venovaná novozriadenému útulku pre košických bezdomovcov.
Prítomné ženy zažili pri spoločnej práci, rozhovoroch i piesňach milé spoločenstvo. Prišli aj niektoré mamičky detí našej škôlky. Paralelne so stretnutím sestier sa uskutočnil aj nácvik vianočného programu našich detí.

Comments are closed.