Neprehliadni

Tradičná bohoslužba o význame modlitieb

EKUMÉNA

KOŠICE – „Boh nám ide v ústrety, presviedča, že to s nami myslí dobre s cieľom, prijať slová našej modlitby vtedy, ak v nej bude naše srdce,“ povedal Ján Semjan, predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku na Ekumenickej bohoslužbe 21. januára 2008 v Košiciach. Na začiatku roka uskutočňuje sa v našom meste toto ekumenické podujatie už štrnásť rokov. Aj tentoraz ju s hlavnou myšlienkou: „Neprestajne sa modlite“, citátu z listu apoštola Pavla Tesalonickým (1 Tes 5, 17) v rámci celosvetového Týždňa za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutočňuje od 18.- 25.1. 2008 , pripravilo Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločenstiev v Košiciach. Slávnostnú atmosféru umocnil fakt, že uplynulo práve 100 rokov ako anglikánsky kňaz Paul Wattson inicioval v USA Modlitebnú oktávu za jednotu kresťanov.

V sále Historickej radnice stretli sa cirkevní predstavitelia a veriaci Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej, Cirkvi československej husitskej, Evanjelickej a. v. cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Rímskokatolíckej cirkvi ako i zástupcovia Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach i primátor František Knapík a ďalší vedúci predstavitelia mestskej samosprávy.

Dôstojnú a pôsobivú atmosféru Košičanmi mimoriadne rešpektovaného podujatia na začiatku roka zvýšilo najmä spoločné vyznanie pri zapálených sviečkach – ekumenický sľub, v ktorom účastníci bohoslužby vedno sľúbili, že v neustálych modlitbách a prejavoch zmierenia vytrvajú v úsilí docieliť jednotu kresťanov. V programe už tradične aktívne participovala aj ECAV na Slovensku, áronovským požehnaním poslúžil Dušan Havrila, konsenior Košického seniorátu ECAV a zástupcovia všetkých zúčastnených cirkví spoločne zaspievali tri piesne z Evanjelického spevníka(257,569,343).

EVA BOMBOVÁ

Comments are closed.