Neprehliadni

Predveľkonočné stretnutie žien

Dňa 3. apríla  o 15.hod. sa v  priestoroch EMŠ uskutočnilo predveľkonočné stretnutie žien nášho zboru. Po privítaní a modlitbe s prosbou o požehnanie stretnutia a s vďakou v srdciach za možnosť znova sa stretnúť sme si zaspievali pieseň z ES 642- Šla svetom láska nebeská. Témou prednášky „K čítaniu Biblie“ sestra farárka Katka Tomčíková nadviazala na kázeňo chlebe života, ktorú sme si vy počuli na dopoludňajších SB. Spoločne sme sa zamýšľali čo  všetko nám Písmo dáva, prečo a ako ho čítame a čo nám môže pri čítaní Písma pomôcť. Po prednáške nás oslovila recenzia veľmi zaujímavej knihy: Modlitba /Larry Crabb/, ktorou nám popoludnie na našom stretnutí spríjemnila sestra Vierka Simonová. Na našom stretnutí nechýbali ani tentoraz tvorivé dielne- výroba vajíčok rôznymi technikami- maľovaním, zdobením stuhami- za čo patrí srdečná vďaka sestrám Zuzane Turisovej a Monike Štefankovej. Výmena receptov- prinesené zákusky, koláčiky od našich sestier, príjemné posedenie a rozhovory- posilnili celkový duchovný zážitok z nášho stretnutia, ale i z celého prežitého dňa.   Každá z nás si domov odnášala i malý darček – biblický veršík /Prísl.4,23/, ktorý pripravila sestra Vierka Simonová. Ďakujeme  všetkým sestrám za ich ochotu pri príprave stretnutia, ale i prítomným sestrám za ich čas.Naša vďaka za toto  požehnané stretnutie však patrí najmä nášmu nebeskému Otcovi.

Comments are closed.