Neprehliadni

O kríži na štátnom znaku

Pri nedávnej pracovnej návšteve Fínska som premýšľal nad tým, ako predstaviť našu krajinu. Vždy, keď cestujem do zahraničia, beriem si so sebou aj slovensku vlajku. Pri tom som i uvedomil, že na našej vlajke v štátnom znaku máme kríž. Och, áno, samozrejme, že som o tom vedel. Kto na Slovensku by o tom nevedel?  Ale práve v tej súvislosti som si uvedomil, že síce kríž máme na vlajke, na štátnom znaku, ale čo ten kríž pre nás znamená? Je to len štátny symbol? Spomienka na misiu Konštantína a Metoda? Súčasť našej kultúrnej a národnej tradície? Vo Fínsku majú tiež na vlajke kríž. A tak som našiel istú súvislosť. Rovnako tam ako u nás sa kríž už dávno pre mnohých vyprázdnil. Zabudli sme na jeho pôvodný význam. Kríž odkazuje k Pánovi Ježišovi, k Jeho smrti na kríži… zomrel za nás, za naše hriechy. A tak kríž nám jednak pripomína naše zlyhania, morálne bahno našej duše, náš hriech… ale tiež nám potvrdzuje Božiu lásku, Jeho vystretú ruku voči nám, Jeho odpustenie a nový život. Áno, keď naše mužstvo vyhrá v hokeji, napĺňa nás to hrdosťou pri pohľade na našu vlajku ako stúpa hore po zápaseAle je tu niečo viac, niečo oveľa väčšie, na čo môžeme byť hrdí. A to je to, že môžeme byť Božími deťmi – skrze Kristov kríž. A tak keď budete najbližšie vidieť kríž na našej vlajke, nezabudnime na jeho pôvodný a skutočný význam. Je to viac ako štátny symbol, je to symbol našej záchrany. Kríž na štátnej vlajke nás nezachráni, potrebujeme ho nosiť v našom srdci. To jediné má zmysel aj pre večnosť. 

Comments are closed.