Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Štedrý večer, Muškátiky pri Galérii, 3. adventná nedeľa, Výlet na Lajošku, Návšteva brata Martina Tanga, Po stopách bizóna, Služby Božie na začiatku školského roka, DLT“Vitajte v údolí Tanka paha“, Škôlkarska olympiáda, Koncert Muškátikov, Duchovná pieseň – Martin, Deň matiek, Veľkonočná nedeľa, Stretnutia žien, Výlet na Zelený dvor, výročná správa za rok 2014, Plán výletov […]

Národný týždeň manželstva – Nedeľa manželov

13.2. v rámci Národného týždňa manželstva – tematická nedeľa s modlitbami za manželov, pozdravili sme 5 najstarších manželských párov (rekord 57 rokov spolu!). Súčasťou služieb Božích bolo obnovenie manželského sľubu + prekvapenie – perníkové srdiečko pre každý manželský pár, ktoré upiekla a vyzdobila sestra Z. Taktiež bolo možné si zakúpiť knihy o manželstve z kníhkupiteľstva […]

Národný týždeň manželstva – Manželský večer

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Národný týždeň manželstva – Tanečný večer

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Štedrý večer

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Ako pokračuje stavba kostola

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Zborové stretnutie žien

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-6 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Zborový adventný minifestival

Počas celého Adventu prebieha „ Adventný mini festival“ ktorého súčasťou je výstava rôznych vianočných ozdôb, dekoratívnych predmetov, pohľadníc a betlehemov a už tradične predaj drobných originálnych darčekových predmetov vyrobených našimi šikovnými sestrami. V poslednú 4. adventnú nedeľu si môžete zakúpiť kolekciu čerstvého vianočného pečiva. Výťažok z predaja je určený na stavbu nášho kostola na Terase.

[…]

Letný zborový tábor

Pár momentiek z nášho tábora. Ak chcete vidieť viac, objednajte si dvd na farskom úrade.

#gallery-8 { margin: auto; } #gallery-8 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-8 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-8 .gallery-caption { margin-left: 0; } // […]

Ako sme na besiedke stavali kostol

#gallery-9 { margin: auto; } #gallery-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } //