Neprehliadni

SAM – Setkání alternativní mládeže, Orlová, Sliezsko, ČR

19. augusta sa zborový farár Ondrej Kolárovský zúčastnil spolu s rodinou zaujímavej akcie, ktorá je organizovaná pod záštitou Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. Ide o víkendové stretnutie mladých kresťanov, pričom špecifikum tohto stretnutia je práve v slove alternatívnej mládeže. To znamená, že na tejto akcii sa zúčastňujú mladí „típkovia“, akých bežne v kresťanských zhromaždeniach nevidíme […]

Začali práce na novom kostole a zborovom centre na Terase

V živote košických evanjelikov nastala dlho očakávaná a pripravovaná chvíľa – začali práce na novom kostole a zborovom centre na Toryskej ulici na Terase. 5. septembra bolo odovzdané stavenisko investorom (za cz Košice – Terasa Mgr. Ondrej Kolárovský) dodávateľovi (zast. Ing. J. Hládek) za prítomnosti Ing. J. Koperdáka (technický dozor) a Ing. Š. Čečetku […]

Prišiel aj Mikuláš

Na radosť všetkých prítomných detí zavítal 5. decembra do priestorov Evanjelickej materskej školy Mikuláš s darčekmi. Deti Mikulášovi predviedli svoje zručnosti – básničky i pesničky, bolo plno veselosti a radosti na detských tváričkách. Príjemným prekvapením bol hudobný pozdrav detí zo susednej štátnej materskej školy. Stretnutie pripravilo Materské centrum Slnečnica v spolupráci s EMŠ, pričom […]

Stretnutie žien – krátka správa

V sobotu 9.12. sa uskutočnilo ďalšie stretnutie žien cirkevného zboru na Terase. Tentokrát bola hlavnou náplňou výroba vianočných ozdôb a dekorácii. Prítomné ženy si navzájom vymieňali skúsenosti a inšpirácie, dokonca i kuchárske recepty. Vyrobené vianočné ozdoby nebudú slúžiť len pre vlastnú potrebu, ale niektoré z nich budete môcť vidieť na vianočnom stromčeku počas služieb […]

Význam kresťanského vzdelávania

z prednášky Alana Browna, riaditeľa európskej pobočky ACSI v Budapešti, prednesené 28.11.2006 pri príležitosti návštevy predstaviteľov ACSI na našej Evanjelickej materskej škole.

ACSI je Medzinárodná asociácia kresťanských škôl, ktorá združuje celosvetovo viac ako päťtisíc škôl s viac ako 1 miliónom študentov vo viac ako 100 krajinách. Poskytuje semináre, konferencie a vzdelávanie pre pracovníkov kresťanských […]

Návšteva predstaviteľov ACSI v Košiciach

28. novembra poctili svojou návštevou našu novozriadenú Evanjelickú materskú školu riaditeľ Medzinárodnej asociácie kresťanských škôl (ACSI) Alan Brown spolu so svojou manželkou Malindou. Európska pobočka ACSI sídli v Budapešti a kontakty s touto organizáciou podporujúcou kresťanské vzdelávanie majú už svoju tradíciu na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach. ACSI pravidelne organizuje konferencie pre […]

Adventné predstavenie detí z Evanjelickej materskej škôlky

Vo štvrtok dňa 21.12.2006 sa v priestoroch našej materskej škôlky uskutočnila slávnosť pri stromčeku. V programe vystúpili deti z MŠ, ktoré nám predviedli hudobné predstavenie pre svojich rodičov a prítomných členov cirkvi. Scénky, piesne a koledy nám pripomenuli, narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Vďaka za toto divadelné predstavenie patrí pani riaditeľke A. Durbákovej a […]

Evanjelická materská škôlka

Deti v ZOO EMŠ, 21. júna 2007

V závere školského roku sme sa vybrali navštíviť našich kamarátov v ZOO. Mamičky nám nabalili do ruksakov dobroty, počasie nám prialo a zvieratká sa pred nami predvádzali. Najviac nás zaujali tulene – novinka v ZOO, detské ihriská a kontaktná časť, kde sme sa mohli zvieratiek voľne […]

Miniškola v prírode Kysak 8-10. júna 2007

Náš cirkevný zbor po vzore materského zboru na Mlynskej kladie tiež dôraz na prácu s deťmi a rodinami. Pritom si uvedomujeme, že vlastne celá cirkev by mala spolu žiť ako rodina. Z Božej rodiny nie je nikto vylúčený, ani neúplné rodiny, ani jednotlivci mladí či starší. V tomto duchu sme už pred dvoma rokmi […]

Výstavba kostola na Terase

Aktuálne (1.11.2007): Ukončená je 1. etapa výstavby kostola. Táto etapa zahŕňa prípojky na stavbe, základy spolu s doskou a suterén. Preinvestovaných bolo v súlade s rozpočtom doteraz spolu Na 2. etapu (hrubá stavba) je potrebných cca 20 miliónov. Táto etapa nie je zatiaľ finančne krytá. Zatiaľ sa nepodarilo finančne zhodnotiť pozemok na Žriedlovej […]