Neprehliadni

Stretnutia rodinných spoločenstiev

Detská besiedka – máj, výlet – september

Ustanovujúci konvent – 1. október