Neprehliadni

História nášho zboru

23. apríl 2000 o 17:00 – Prvé Služby Božie, Veľkonočná nedeľa, Malá sála Magistrátu mesta Košice
od mája 2000 – Služby Božie vždy v 1. nedeľu v mesiaci o 14:00
od januára 2001 – Služby Božie v 1. a 3. nedeľu v mesiaci
od marca 2002 – Služby Božie 2x mesačne o 10:00
apríl 2002 – Začiatok prvého rodinného spoločenstva
máj 2002 – Začiatok detskej nedeľnej besiedky
október 2002 – Zriadenie Evanjelického a. v. cirkevného zboru Košice – Terasa a kúpa pozemku na Toryskej ulici, Mgr. Dušan Havrila je menovaný za administrátora cirkevného zboru
19. január 2003 – Voľba zborového presbyterstva
16. marec 2003 – Uvedené je do úradu zborové presbyterstvo
máj 2003 – Mgr. Katarína Tomčiková je menovaná za kaplánku cirkevného zboru
september 2003 – Mgr. Ondrej Kolárovský je menovaný za námestného farára cirkevného zboru
september 2003 – Začiatok vyučovania konfirmandov
od októbra 2003 – Služby Božie každú nedeľu o 10:00
22. december 2003 – Vydanie územného rozhodnutia pre stavbu evanjelického kostola na Terase
Január 2004 – Prvé zborové popoludnie
14. marec 2004 – Voľba zborového farára
apríl 2004 – Začiatok biblických hodín dospelých
jún 2004 – Prvá konfirmácia dospelých členov zboru
august 2004 – Misijný týždeň v stane na našom pozemku
september 2004 – Pravidelná služba v DSS v Šemši
september 2004 – Začiatok stretnutí skupinky mládeže
10. október 2004 – Inštalácia zborového farára
november 2004 – Začiatok detského misijného klubu v spolupráci s OZ Otcove srdce
apríl 2005 – Začiatok práce s dorastom
21. apríl 2005 – Vydanie stavebného povolenia
jún 2005 – Prvá konfirmácia detí
17. júl 2005 – Posviacka základného kameňa nového evanjelického kostola