Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Štedrý večer, Muškátiky pri Galérii3. adventná nedeľa, Výlet na Lajošku,  Návšteva brata Martina Tanga,  Po stopách bizóna, Služby Božie na začiatku školského rokaDLT“Vitajte v údolí Tanka paha“,  Škôlkarska olympiáda,  Koncert MuškátikovDuchovná pieseň – Martin, Deň matiek,  Veľkonočná nedeľa,  Stretnutia žien,  Výlet na Zelený dvor,  výročná správa za rok 2014,  Plán výletov 2015,  Štedrý večer,  1. advetná nedeľa,  Výlet na Lajošku,  Po stopách zvedavého ježka,  Výlet do Drienovca,  Zborový deň, Potáborové stretnutie,  DLT „Kto je Pánom džungle?“, Výlet na Šarišský hrad,  Konfirmácia 2014, Projekt Zelený rodinný kruh, Výlet na Rankovské skaly,  Mravčekovia na Teraseako pokračuje stavba kostola 


Biblické heslo na rok 2016:  „Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť… “ Izaiáš 6:13

Info k výstavbe kostola: V roku 2015 sa nám kostol dokončiť nepodarilo. Ale pokračujeme ďalej. Počas sviatkov ste si mohli vziať na službách Božích leták s aktuálnymi info o priebehu výstavby i zbierkach. Ak by sa nám podarilo pokračovať  v tomto roku tak ako vlani, tak je reálna nádej na to, že kostol by sme aspoň čiastočne mohli začať užívať. Stále je aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. Priemerne by to činilo cca 700,-€ na dospelého (počitané z počtu chodiacich na SLB). Niekto nemôže dať 700,-, iný môže dať aj niečo viac. To nech každý zváži sám. Išlo by o mimoriadnu obeť pre tento rok na účel dostavby kostola. Ďakujeme. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Ďakujeme.

Čo bude… 

V rámci Národného týždňa manželstva 8.-14.2. pripravujeme:
 • modlitebný týždeň od 8.-14.2.
 • 14.2. služby Božie s témou Recept na dobré manželstvo o 10:00
 • 14.2. spoločný obed nielen pre manželov od 12:00 v reštaurácii Cassovia, Tr. SNP 88 (na poschodí); cena obeda pre dosp. 7,-€. Po obede nasleduje zaujímavý program - viď plagát

Anketa Vianoce 2015 výsledky

Naša EMŠ tento školský rok oslavuje 10 rokov svojej existencie. Vďaka Bohu.

Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na www.chcemviac.com

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

10.1. Nedeľa misie, kazateľom bol brat pastor Michal Klus z Třinca, ktorý je iniciátorom projektu Deti Afriky.

Brigáda na kostole. 21.11.2015 bola posledná väčšia tohoročná brigáda. Ďakujeme ochotným, čo ste prišli.

15.12. Deti z našej EMŠ spolu so spevokolíkom Muškátiky vystúpili v rámci programu pred OC Galéria

21.-27.10. Návšteva z Tanzánie, brat Martin Tango, riaditeľ Lea School Dongobesh


Pravidelné stretnutia:

Služby Božie o 10:00 hod., Magistrát MKE (Biely dom), malá sála

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP v sobotu o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Modlitebná chvíľa 30´ pred sl. Božími, o 9:30 hod. v suteréne

Vyučovanie náboženstiev: Začíname už teraz!

ZŠ Janigova – štvrtok  14:00

ZŠ Trebišovská – streda 14:00

ZŠ Kežmarská 28 – utorok 13:00-13:45 (1.-2. ročník); 14:00-14:45 (5.-9. ročník); streda 13:30-14:15 (3.-4. ročník)

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia

Pre prihlásenie sa do 1. ročníka sa informujte na farskom úrade. ZÁPIS v utorok 8.9.2015 o 16:00 v EMŠ alebo cez farský úrad aj inokedy. 

Biblická hodina – začíname 9.9. o 17:00 v EMŠ (potom vždy v stredu)

Stretnutie žien – začíname 15.9. o 17:00 v EMŠ (potom vždy v utorok)

Spevokol – začíname 6.9. o 17:30 v EMŠ (potom vždy v pondelok)

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov – bližšie info u brata farára alebo píšte na náš zborový email.

Dorast – začneme znova od septembra.


Môžeš vždy viac urobiť než sa modliť, ak si sa už modlil. Ale nikdy nemôžeš urobiť viac než sa modliť, ak si sa ešte nemodlil. John Bunyan

Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za našich blízkych, rodiny, priateľov, za Božiu rodinu
 • za pokračujúcu výstavbu kostola v r. 2015
 • za financie a dávajúcich na výstavbu kostola
 • za akcie počas roka
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2016 a jeho dokončenie
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky
 • za slovenské misionárky pôsobiace v Ázii (Svetlana) a Afrike (Zuzana)
 • iné…

Doplnené: Štedrý večer, Muškátiky pri Galérii3. adventná nedeľa, Výlet na Lajošku,  Návšteva brata Martina Tanga,  Po stopách bizóna, Služby Božie na začiatku školského rokaDLT“Vitajte v údolí Tanka paha“,  Škôlkarska olympiáda,  Koncert MuškátikovDuchovná pieseň – Martin, Deň matiek,  Veľkonočná nedeľa,  Stretnutia žien,  Výlet na Zelený dvor,  výročná správa za rok 2014,  Plán výletov 2015,  Štedrý večer,  1. advetná nedeľa,  Výlet na Lajošku,  Po stopách zvedavého ježka,  Výlet do Drienovca,  Zborový deň, Potáborové stretnutie,  DLT „Kto je Pánom džungle?“, Výlet na Šarišský hrad,  Konfirmácia 2014, Projekt Zelený rodinný kruh, Výlet na Rankovské skaly,  Mravčekovia na Teraseako pokračuje stavba kostola 


Biblické heslo na rok 2016:  „Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť… “ Izaiáš 6:13

Info k výstavbe kostola: V roku 2015 sa nám kostol dokončiť nepodarilo. Ale pokračujeme ďalej. Počas sviatkov ste si mohli vziať na službách Božích leták s aktuálnymi info o priebehu výstavby i zbierkach. Ak by sa nám podarilo pokračovať  v tomto roku tak ako vlani, tak je reálna nádej na to, že kostol by sme aspoň čiastočne mohli začať užívať. Stále je aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. Priemerne by to činilo cca 700,-€ na dospelého (počitané z počtu chodiacich na SLB). Niekto nemôže dať 700,-, iný môže dať aj niečo viac. To nech každý zváži sám. Išlo by o mimoriadnu obeť pre tento rok na účel dostavby kostola. Ďakujeme. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Ďakujeme.

Čo bude… 

V rámci Národného týždňa manželstva 8.-14.2. pripravujeme:
 • modlitebný týždeň od 8.-14.2.
 • 14.2. služby Božie s témou Recept na dobré manželstvo o 10:00
 • 14.2. spoločný obed nielen pre manželov od 12:00 v reštaurácii Cassovia, Tr. SNP 88 (na poschodí); cena obeda pre dosp. 7,-€. Po obede nasleduje zaujímavý program - viď plagát

Anketa Vianoce 2015 výsledky

Naša EMŠ tento školský rok oslavuje 10 rokov svojej existencie. Vďaka Bohu.

Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na www.chcemviac.com

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

10.1. Nedeľa misie, kazateľom bol brat pastor Michal Klus z Třinca, ktorý je iniciátorom projektu Deti Afriky.

Brigáda na kostole. 21.11.2015 bola posledná väčšia tohoročná brigáda. Ďakujeme ochotným, čo ste prišli.

15.12. Deti z našej EMŠ spolu so spevokolíkom Muškátiky vystúpili v rámci programu pred OC Galéria

21.-27.10. Návšteva z Tanzánie, brat Martin Tango, riaditeľ Lea School Dongobesh


Pravidelné stretnutia:

Služby Božie o 10:00 hod., Magistrát MKE (Biely dom), malá sála

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP v sobotu o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Modlitebná chvíľa 30´ pred sl. Božími, o 9:30 hod. v suteréne

Vyučovanie náboženstiev: Začíname už teraz!

ZŠ Janigova – štvrtok  14:00

ZŠ Trebišovská – streda 14:00

ZŠ Kežmarská 28 – utorok 13:00-13:45 (1.-2. ročník); 14:00-14:45 (5.-9. ročník); streda 13:30-14:15 (3.-4. ročník)

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia

Pre prihlásenie sa do 1. ročníka sa informujte na farskom úrade. ZÁPIS v utorok 8.9.2015 o 16:00 v EMŠ alebo cez farský úrad aj inokedy. 

Biblická hodina – začíname 9.9. o 17:00 v EMŠ (potom vždy v stredu)

Stretnutie žien – začíname 15.9. o 17:00 v EMŠ (potom vždy v utorok)

Spevokol – začíname 6.9. o 17:30 v EMŠ (potom vždy v pondelok)

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov – bližšie info u brata farára alebo píšte na náš zborový email.

Dorast – začneme znova od septembra.


Môžeš vždy viac urobiť než sa modliť, ak si sa už modlil. Ale nikdy nemôžeš urobiť viac než sa modliť, ak si sa ešte nemodlil. John Bunyan

Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za našich blízkych, rodiny, priateľov, za Božiu rodinu
 • za pokračujúcu výstavbu kostola v r. 2015
 • za financie a dávajúcich na výstavbu kostola
 • za akcie počas roka
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2016 a jeho dokončenie
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky
 • za slovenské misionárky pôsobiace v Ázii (Svetlana) a Afrike (Zuzana)
 • iné…