Neprehliadni

SAM – Setkání alternativní mládeže, Orlová, Sliezsko, ČR

19. augusta sa zborový farár Ondrej Kolárovský zúčastnil spolu s rodinou zaujímavej akcie, ktorá je organizovaná pod záštitou Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. Ide o víkendové stretnutie mladých kresťanov, pričom špecifikum tohto stretnutia je práve v slove alternatívnej mládeže. To znamená, že na tejto akcii sa zúčastňujú mladí „típkovia“, akých bežne v kresťanských zhromaždeniach nevidíme vo väčšej miere. Oblečený v letnej košeli, plátených nohaviciach a topánkach som tam vynikal „neprimeranosťou“ svojho oblečenia. Cieľom tohto podujatia je osloviť takých mladých ľudí, ktorí „len tak do kostola nezájdu“. Podujatia sa zúčastnilo okolo 100 mladých ľudí. Stretnutie sa odohráva už tradične v kostole v meste Orlová. Kedysi tu bola rozsiahla banská činnosť, ktorá zapríčinila asanáciu celého pôvodného centra mesta. Z neho zostal stáť len tento kostol, takže dnes je tento kostol postavený akoby na lúke a nové centrum mesta je o niekoľko km posunuté. Tento fakt spôsobuje aj praktické ťažkosti miestnemu cirkevnému zboru. Na druhej strane je pozitívne tento hendikep využívaný práve na takéto podujatia. V okolí kostola je dostatok miesta na postavenie stanov, kde sa tiež odohrávajú semináre, rôzne záujmové aktivity, funguje originálna čajovňa a mnohé iné. Témou celého stretnutie pre tento rok bol „Hypermarket“. Išlo o paralelu duchovného života a rôznych oddelení obchodného domu. Do programu som prispel prednáškou na tému „V sieti a pod napätím“, ktorá sa týkala dôležitosti vzťahu a napojenia na Pána Ježiša a seminárom na tému „Masmédiá, kultúra a my“.
Popritom sme mali možnosť aj navštíviť cirkevný zbor v Gutoch, kde prednedávnom dokončili náročnú rekonštrukciu fary, pričom sme sa stručne oboznámili so životom cirkevného zboru a evanjelickej cirkvi na Sliezsku. Hoci nakrátko, predsa bola táto návšteva povzbudením pre obe strany a inšpiráciou do ďalšej služby nášmu Pánovi Ježišovi.
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Začali práce na novom kostole a zborovom centre na Terase

V živote košických evanjelikov nastala dlho očakávaná a pripravovaná chvíľa – začali práce na novom kostole a zborovom centre na Toryskej ulici na Terase. 5. septembra bolo odovzdané stavenisko investorom (za cz Košice – Terasa Mgr. Ondrej Kolárovský) dodávateľovi (zast. Ing. J. Hládek) za prítomnosti Ing. J. Koperdáka (technický dozor) a Ing. Š. Čečetku (inžinierska činnosť).
Samotné práce začali 18. septembra odstraňovaním ornice. Práce budú pokračovať kontinuálne v závislosti od počasia a financií. Do zimy plánujeme urobiť základy.
K realizácii sme pristúpili po úprave projektu – zmenšení stavby (vypustenie suterénu), čím sa znížia stavebné náklady pri zachovaní potrebných nevyhnutných priestorov na fungovanie zboru. Ide o polyfunkčný komplex, kde okrem samotného chrámového priestoru budú aj 2 byty (farársky, kaplánsky), kancelárie, učebne, možnosť ubytovania hostí a pod.
Prosím, myslite na toto dielo na modlitbách a podľa možností aj finančne podporte.
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Prišiel aj Mikuláš

Na radosť všetkých prítomných detí zavítal 5. decembra do priestorov Evanjelickej materskej školy Mikuláš s darčekmi. Deti Mikulášovi predviedli svoje zručnosti – básničky i pesničky, bolo plno veselosti a radosti na detských tváričkách. Príjemným prekvapením bol hudobný pozdrav detí zo susednej štátnej materskej školy. Stretnutie pripravilo Materské centrum Slnečnica v spolupráci s EMŠ, pričom ho finančne podporilo aj rodičovské združenie pri EMŠ.

Stretnutie žien – krátka správa

V sobotu 9.12. sa uskutočnilo ďalšie stretnutie žien cirkevného zboru na Terase. Tentokrát bola hlavnou náplňou výroba vianočných ozdôb a dekorácii. Prítomné ženy si navzájom vymieňali skúsenosti a inšpirácie, dokonca i kuchárske recepty. Vyrobené vianočné ozdoby nebudú slúžiť len pre vlastnú potrebu, ale niektoré z nich budete môcť vidieť na vianočnom stromčeku počas služieb Božích  na Terase. V spolupráci so sestrou E. Bombovou je časť vyrobených dekorácii venovaná novozriadenému útulku pre košických bezdomovcov.
Prítomné ženy zažili pri spoločnej práci, rozhovoroch i piesňach milé spoločenstvo. Prišli aj niektoré mamičky detí našej škôlky. Paralelne so stretnutím sestier sa uskutočnil aj nácvik vianočného programu našich detí.

Význam kresťanského vzdelávania

z prednášky Alana Browna, riaditeľa európskej pobočky ACSI v Budapešti, prednesené 28.11.2006 pri príležitosti návštevy predstaviteľov ACSI na našej Evanjelickej materskej škole.

ACSI je Medzinárodná asociácia kresťanských škôl, ktorá združuje celosvetovo viac ako päťtisíc škôl s viac ako 1 miliónom študentov vo viac ako 100 krajinách. Poskytuje semináre, konferencie a vzdelávanie pre pracovníkov kresťanských škôl, povzbudenie, podporu a výmenu skúseností  s cieľom ovplyvniť ďalšiu generáciu mladých pre Krista.

Pán Ježiš povedal: „Dovoľte dietkam prichádzať ku ne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.“ (Mk 10:14) Pre týchto rodičov z evanjeliového príbehu bolo veľmi dôležité, aby dostali svoje deti do Ježišovej prítomnosti.  Ale nemohli. Cesta bola zablokovaná. Boli tam veľkí ľudia, ktorí hovorili: „Nie.“ Nebola to svetská vláda, ktorá bránila deťom prísť k Ježišovi. boli to vedúci cirkvi (učeníci). Som to ja a ty, kto môže brániť deťom prísť k Ježišovi. Ako reagoval Ježiš? Nahnevalo Ho to!
Aj dnes potrebujeme túto cestu k Ježišovi udržiavať voľnú. priechodnú. Malí ľudia (deti) sa rýchlo stanú veľkými ľuďmi. Chceme, aby deti poznali Toho, ktorý ich miluje.
My v ACSI veríme v kresťanské vzdelávanie od škôlky po univerzitu. Dôležitou otázkou je: Je nejaká chvíľa, kedy Boh nechce, aby Ho dieťa alebo dospelý poznal? samozrejme že nie! Boh chce, aby Ho poznal človek v každej chvíli!
Dnes je mnoho organizácii, ktoré sa venujú misii a zakladaniu zborov, ale len málokto venuje pozornosť zakladaniu kresťanských škôl.
U vás na Slovensku zatiaľ nie je veľká moslimská populácia, ale napríklad vo Francúzsku je 10% obyvateľov moslimov. A oni pracujú veľmi strategicky. Všade kde žijú, sa snažia postaviť čím skôr mešitu. A pri každej mešite hneď stavajú aj islamistickú školu. Uvedomujú si dôležitosť zápasu o mysle detí. (Spomeňme si, že aj v našej evanjelickej cirkvi sa po Tolerančnom patente, po ukončení protireformácie stavali kostoly a školy spolu.)
Štatistika v USA hovorí nasledovné: 43% dospelých v USA, ktorí sú veriaci, prijali Krista pred dovŕšením 13 roku veku. 65 % pred dovŕšením 18 roku veku. A tiež tí, ktorí prijali Krista v skoršom veku majú tendenciu byť silnejšími vo viere. Posúďte sami, ako je to u vás. Tým nie je povedané, že človek nemôže prijať Krista aj v dospelom veku, alebo že veria takéhoto človeka nemôže byť silná. Je to len štatistika ktorá ukazuje určitý trend.
Jeden rodič v USA povedal: „Kresťanské školy nestoja veľa (poplatky) ale veľa platia (dividendy).“ Čo je tým myslené? Kresťanské školstvo v USA je súkromné, bez dotácii štátu. Rodičia teda musia platiť školné, ktoré je pomerne vysoké. Ale v porovnaní s ovocím, ktoré takéto vzdelanie prináša, je toho hodné.  Investícia do vzdelania na kresťanskej škole je v budúcnosti bohato zúročená v živote človeka.
Jedna matka raz rozprávala príbeh jej syna Keila. S manželom váhali, či investovať do jeho vzdelania na kresťanskej škole, alebo peniaze ušetriť a dať mu ich na vysokoškolské štúdium, prípadne aj na kresťanskej univerzite. Nakoniec sa rozhodli dať ho do kresťanskej školy od začiatku ako to len bolo možné. Keil však zomrel v 16 rokoch na rakovinu. Keilova matka hovorí: „Keby sme sa rozhodli investovať do jeho kresťanského vzdelania až v neskoršom veku, nikdy by k tomu nedošlo. Keil zomrel príliš mladý na to, aby mohol študovať na univerzite. Investovali sme do jeho vzdelania už na základnej škole a bohato sa nám to vyplatilo. Tá investícia nebola zbytočná. Zomieral vyrovnaný a v pokoji, obklopený priateľmi zo svojej kresťanskej školy.“
Dôležitá je správna perspektíva a vízia. Raz sa stalo, povedal Alan Brown, že mal letieť, ale na letisku zúrila silná búrka. V takom prípade obyčajne lety zrušia, ale tento nezrušili. S obavami nastupoval spolu s ostatnými do lietadla. Keď štartovali motory, kvôli metelici ani nebolo vidieť budovu letiska. Na palube vládlo napätie a cestujúci kŕčovito zvierali rukami operadlá sedadiel. Aké však bolo ich prekvapenie, keď krátko po štarte sa lietadlo zdvihlo a dostali nad búrku. Na palube zavládlo uvoľnenie. Tam hore vládlo ticho a pokoj. Obloha bola čistá a jasná.
Tak ako pilot lietadla  mal informácie, ktoré nemali cestujúci, tak podobne aj Boh má iné videnie situácie ako máme my. Aj uprostred búrok života Mu môžeme dôverovať, že On vie čo robí. Biblia je mapou, kompasom, ktoré nás prevedú búrkami života.
V kresťanskej škole nepozeráme na dieťa ako na náhodný produkt mnohoročného evolučného vývoja, ale ako na jedinečné Božie stvorenie. „v Kristu… sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti.“ Kol 2:3. Neverím v neutrálny svetonázor. V centre svetonázoru je buď Kristus alebo človek, alebo niečo ešte horšie. Buď je tam pravda alebo je tam klam. Ak bude každý vyučený tak ako jeho učiteľ, akého učiteľa chceme pre naše deti? (por. Lk 6:40) Čo zasejeme do života detí, to neskôr vyrastie. Naše deti potrebujú pevný základ pravdy, ktorý vydrží bez ohľadu na okolnosti. Deti rýchlo vyrastú. Máme k dispozícii len malé okienko, kedy im môžeme povedať o Ježišovi.
Brat Alan povedal: „Táto Evanjelická materská škola je svetlým bodom uprostred mnohej tmy tohto sveta… ale potrebujeme omnoho viac svetla.“
Nie je otázka, či Boh chce, aby v Košiciach bola kresťanská (evanjelická) základná škola. Otázka, ktorú si každý sám za seba potrebuje položiť je: Akú v tom mám zohrať ja úlohu?
Sekvoje sú obrovské stromy, ktoré rastú v Kalifornii. rastú až do výšky 90 metrov a niektoré sú staré cez dvetisíc rokov. V jednom takomto strome v minulosti vysekali „tunel“, cez ktorý vedie cesta. A ešte stále zostalo pre ten strom dostatok drevnej hmoty, takže aj po rokoch ďalej rastie. Ako tieto stromy dokážu udržať svoju stabilitu, keď ich korene siahajú do hĺbky len asi 2-3 metre. Tajomstvo je v tom, že ich korene sú navzájom prepletené, a tak držia stabilitu stromov. Osamote by sa tieto stromy vyvrátili. Tak majú byť prepletené aj „korene“ školy, cirkvi a domova, aby udržali stabilitu života jednotlivcov.
„Raz  som prednášal na konferencii riaditeľov kresťanských škôl v Rumunsku“, povedal brat Brown. „Bolo tam asi 50 riaditeľov rôznych škôl. Počas prednášky som vnímal vnuknutie, aby som ich poprosil o modlitbu za jedného z mojich vnukov. A tam, na tej konferencii v Rumunsku sa 50 riaditeľov škôl modlilo za môjho vnuka. V ten deň boli totiž jeho narodeniny. Asi o dva týždne mi tento môj vnuk zavolal a povedal, že odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi.“
Chcete sa stať Božím partnerom pri záchrane detí pre večnosť? Ak áno, kontaktujte Evanjelickú materskú školu, Muškátova 7, Košice, 0904 190 175 alebo 0910 946 311.

Návšteva predstaviteľov ACSI v Košiciach

28. novembra poctili svojou návštevou našu novozriadenú Evanjelickú materskú školu riaditeľ Medzinárodnej asociácie kresťanských škôl (ACSI) Alan Brown spolu so svojou manželkou Malindou. Európska pobočka ACSI sídli v Budapešti a kontakty s touto organizáciou podporujúcou kresťanské vzdelávanie majú už svoju tradíciu na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach. ACSI pravidelne organizuje konferencie pre vedúcich pracovníkov kresťanských škôl, konferencie pre učiteľov i študentov (na medzinárodnej úrovni) a poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti kresťanského vzdelávania a výchovy. Avšak toto bola ich prvá návšteva na pôde EMŠ. Manželia Brownovci si so záujmom pozreli priestory našej škôlky, pričom ocenili ich kvalitu a množstvo práce, ktorá tu bola doteraz vykonaná. Prihovorili sa aj deťom a zaujímavými obrázkami im priblížili deti kresťanských škôl v iných krajinách sveta. Taktiež naše deti
prezentovali hosťom, čo sa doteraz naučili. Poobede obaja pozdravili rodičov našich detí, kde brat Alan Brown vyzdvihol význam kresťanských škôl a povzbudil rodičov v ich rozhodnutí dať svoje deti do kresťanskej škôlky. Jeho manželka v krtkom pozdrave prezentovala praktický ilustratívny návod ako sa modliť s deťmi za rôzne oblasti života. Následne sa uskutočnila prednáška brata Alana na tému „Význam kresťanského vzdelávania“, ktorá bola určená najmä pedagógom a pracovníkom s deťmi.  Zúčastnili sa jej aj učitelia z iných škôl v Košiciach. Škoda, že túto možnosť nevyužili viacerí. Obsah tejto prednášky prinášame na inom mieste. Pani riaditeľka EMŠ A. Durbáková spolu s predstaviteľom zriaďovateľa, br. farárom O. Kolárovským, hovorili s našimi hosťami o perspektívach ďalšej spolupráce. Predstavitelia ACSI poskytli v prvom roku existencie EMŠ členstvo v ACSI s odpustením členského príspevku. Najbližšou príležitosťou bude konferencia pre riaditeľov škôl v Budapešti, ktorá je plánovaná v mesiaci február.
Predstavitelia ACSI navštívili okrem EMŠ aj naše evanjelické gymnázium v Košiciach, kde sa stretli s jeho novým riaditeľom. V ďalších dňoch navštívili tiež evanjelické gymnáziá v Prešove a Liptovskom Mikuláši.
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Adventné predstavenie detí z Evanjelickej materskej škôlky

Vo štvrtok dňa 21.12.2006 sa v priestoroch našej materskej škôlky uskutočnila slávnosť pri stromčeku. V programe vystúpili deti z MŠ, ktoré nám predviedli hudobné predstavenie pre svojich rodičov a prítomných členov cirkvi. Scénky, piesne a koledy nám pripomenuli, narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Vďaka za toto divadelné predstavenie patrí pani riaditeľke A. Durbákovej a pani učiteľke M.Gálová, ktoré s láskou škôlkarov pripravili. Bolo vidieť, že deti sa snažili čo najlepšie nám priblížiť posolstvo Vianoc. Svojím vystúpením prekvapili všetkých prítomných, hlavne svojich rodičov, ktorí sa im odvďačili častým potleskom.Za pekné vystúpenie čakala detí pekná odmena v podobe darčekov pod vianočným stromčekom, z čoho mali veľkú radosť. Svedčili o tom ich rozžiarené očká  a šťastné pohľady  na balíčky , ktoré sa nachádzali pod stromčekom. Na záver bolo prichystané občerstvenie pre prítomných hostí. Chvála Pánu Bohu za tento príjemne strávený požehnaný večer.
Radoslav Bedlovič

Evanjelická materská škôlka

Deti v ZOO EMŠ, 21. júna 2007

V závere školského roku sme sa vybrali navštíviť našich kamarátov v ZOO. Mamičky nám nabalili do ruksakov dobroty, počasie nám prialo a zvieratká sa pred nami predvádzali. Najviac nás zaujali tulene – novinka v ZOO, detské ihriská a kontaktná časť, kde sme sa mohli zvieratiek voľne dotýkať, napr. kozičiek a poníkov. Potešili sme sa aj inými zvieratkami – opice, zebry, levice, medvede skrývajúce sa v chládku, hroch, čo na nás ceril svoje zuby a ďalšie. Prežili sme spolu s niektorými mamičkami a našimi milými učiteľkami pekný deň.

Predplavecká príprava v EMŠ 21.mája-1.júna 2007

EMŠ zorganizovala pre svoje deti, ktoré mali záujem predplaveckú prípravu spolu s Marea klubom na Ťahanovských riadkoch. Prvé dni sme sa oboznamovali s vodou, ktorá bola dosť mokrá. Ale časom sme si zvykli. V bazéne sme sa nielen hrali, ale učili aj základy rôznych štýlov plávania. Pritom nám pomáhali záchranné vesty, ale posledné dni sme si vyskúšali aj plávanie bez nich. Za skvelé zážitky a nové zručnosti ďakujeme našim trénerkám, ktoré sa nám s trpezlivosťou venovali ako i učiteľkám a mamičkám, ktoré nás na bazén vozili a povzbudzovali. Tie deti, ktoré vytrvali až do konca, dostali za svoje úsilie krásny diplom.
O Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Miniškola v prírode Kysak 8-10. júna 2007

Náš cirkevný zbor po vzore materského zboru na Mlynskej kladie tiež dôraz na prácu s deťmi a rodinami. Pritom si uvedomujeme, že vlastne celá cirkev by mala spolu žiť ako rodina. Z Božej rodiny nie je nikto vylúčený, ani neúplné rodiny, ani jednotlivci mladí či starší. V tomto duchu sme už pred dvoma rokmi zorganizovali prvú zborovú rodinnú víkendovku v Lubine na Ružíne. Na ňu sme nadviazali víkendovkou vlani na Starej Vode. Tento rok sme sa rozhodli pri jej príprave spolupracovať s našou materskou školou.
A tak vznikol nápad zorganizovať „miniškolu v prírode“ pre deti i rodičov i ostatných záujemcov i zo zboru i zo škôlky. Aj keď rôzne detské onemocnenia i technické problémy trochu zmenili náš pôvodný zámer, predsa sme sa stretli v krásnom prostredí  Školy v prírode v Kysaku. Ubytovaných nás tam bolo cez 30, dospelých i detí, na sobotňajšiu olympiádu prišli ďalší 30.
V piatok sme začali „záhradnou párty“, kde sme sa pri grilovačke vzájomne zoznámili. Sobotňajšie ráno patrilo duchovnému programu s deťmi, ktorý si pripravili Zuzka Katreniaková a Aďka Némethová. Na to nadviazalo športové zápolenie v rôznych disciplínach, kde zvíťazil každý, kto sa zúčastnil. A veru, aktívne sa zapájali nielen deti, ale i rodičia a ďalší „dospeláci“. Tento program pripravili naše učiteľky zo škôlky Alena durbáková a Milka Gálová. Všetky deti dostali diplom a sladkú medailu. Počas obedňajších horúčav viaceré deti i dospelí uprednostnili chládok izby a posteľ, iní sa vrhli na predajňu nanukov.
Poobede sa dospelí stretli v malých skupinkách, kde spoločne študovali Božie slovo a diskutovali nad posolstvom Ježišovej Kázne na hore. A veru, bolo o čom rozprávať. Vzájomne obohatení sme sa modlili za seba navzájom i ďalších ľudí. Za ten čas si deti pozreli rozprávku Bzik a Poppy s kresťanským posolstvom a precvičili svoje prsty v tvorivej dielni. Viacerí si nahodili taký mejkap, že ich ani vlastná mater nespoznala. Deň sme ukončili všetci spoločne piesňami i modlitbami.
Po večeri šli tí mladší postupne do „hajan“ a tí starší skončili tak ako doma – pri telke. No, nie tak celkom. Pozreli sme si zaujímavý film „Vzepřít se obrům“ z prostredia americkej strednej školy, kde dôvera v Boha i v ťažkých situáciách bola odmenená Božím požehnaním.
Nedeľné ráno začal s nami pracovník Detskej misie Miško Fraňo so zaujímavým programom, po ktorom sme pokračovali spoločenstvom nad Božím Slovom pod vedením zborového farára Ondreja Kolárovského. Do jeho priebehu sa aktívne zapájali viacerí zúčastnení, čo nás tiež duchovne obohatilo.
Poobede, po dojedení posledného nanuku a dohraní posledného zápasu v stolnom futbale sme sa rozišli s nádejou na opätovné ďalšie podobné stretnutia. Môžete to zároveň prijať ako pozvánku na letné rodinné tábory a ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu duchovne rásť a dozrievať.
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Výstavba kostola na Terase

Aktuálne (1.11.2007):
Ukončená je 1. etapa výstavby kostola. Táto etapa zahŕňa prípojky na stavbe, základy spolu s doskou a suterén. Preinvestovaných bolo v súlade s rozpočtom doteraz spolu
Na 2. etapu (hrubá stavba) je potrebných cca 20 miliónov. Táto etapa nie je zatiaľ finančne krytá. Zatiaľ sa nepodarilo finančne zhodnotiť pozemok na Žriedlovej ulici. V súčasnosti sa vykonávajú práce súvisiace s prípravou na zimu. Pokračovať by sme chceli vo výstavbe v závislosti od finančných prostriedkov na jar. Dovtedy by sme chceli zhromaždiť aspoň časť finančných prostriedkov zo zbierok, darov a sponzorstva.
Soli Deo Gloria 3/2007
Mnohí sa možno pýtate, čo sa udialo za posledné obdobie vo výstavbe nášho kostola na Terase. Výstavba pokračuje, aj keď pomalším tempom, ako sme pôvodne predpokladali. Finančné krytie postačuje na ukončenie základovej dosky. Táto etapa by mala byť ukončená s miernym sklzom začiatkom prázdnin. V súčasnosti je pripravené podložie, naň položená izolácia a v čase písania tohto článku sa pripravuje armovanie, na čo bude následne nasledovať betónovanie samotnej základovej dosky a základov stĺpov.
Prečo nastal tento sklz? Bolo to zapríčinené zistením, že podloženie (zemina) malo nižšiu únosnosť ako predpokladal projekt. Z toho dôvodu sa museli vykonať práce naviac – ako výkop zeminy, navozenie niekoľkých vrstiev kameniva (spolu cca 40 cm) a jeho zhutňovanie.  V súčasnosti je táto fáza po technickej stránke v poriadku. Samozrejme, neteší nás ani nárast mierny nárast finančných nákladov ani časové zdržanie. Avšak dôležitejšia ako rýchlosť je kvalita vykonanej práce. Projekt kostola je pomerne zložitý a náročný na realizáciu, preto s podobnými komplikáciami budeme musieť počítať.
Aký je výhľad do najbližšej budúcnosti? Po ukončení prvej etapy výstavby bude nasledovať jej vyhodnotenie. Na ďalšiu etapu je potrebných cca 15-18 mil. korún (hrubá stavba + zastrešenie). Ideálne by bolo, keby sa táto etapa mohla realizovať naraz a nie postupne, po malých krokoch. V priebehu mesiaca budeme vedieť, či môžeme v tomto roku počítať s financiami z predaja cirkevného pozemku na Žriedlovej. V priebehu leta bude pravdepodobne utlmenie tempa výstavby jednak z finančných dôvodov a jednak aj z potreby doriešiť isté administratívne záležitosti v súvislosti so zmenou projektu. Ďalšie napredovanie výstavby bude závisieť od úspešnosti týchto dvoch vecí.
Čím môžete prispieť vy? Jednak je to modlitba. Žiadne Božie dielo sa nemôže udiať Božím spôsobom bez modlitby. A prispieť modlitbou môže naozaj každý. Tu niet výhovorky nedostatku financií, nedostatku času, odborných znalostí a pod. Nie každý môže fyzicky priložiť ruku k dielu, nie každý vie prispieť odbornou radou či financiami. Ale každý sa môže modliť! Ak sa isté veci nejdú podľa našich predstav, položme si v prvom rade otázku, či sa za dané veci skutočne modlíme. Ak nie, nečudo, že Pán Boh zdržuje svoje požehnanie.
Tiež som presvedčený, že každý môže prispieť nejakým dielom aj finančne. Ak je pravdou, že finančné dávanie na Božie dielo je prejavom našej viery, tak potom nad našou vierou stoja otázniky. Akosi sme si zvykli, že iní nám dávajú na rôzne potreby a nepočítame s tým, že aj nás Pán Boh požehnal mnohým. Iste, pri realizácii takéhoto veľkého projektu to nepôjde bez darov zvonka, ale v prvom rade sa potrebujeme pozrieť na naše vlastné dávanie. Prečo by mal Pán boh vzbudiť ochotu k dávaniu nám u cudzích, ak vlastní sa stavajú k veci vlažne? Náš cirkevný zbor na Terase už dva roky pravidelne dáva nedeľnú zbierku v 1. nedeľu v mesiaci na účely výstavby kostola. Ale povedzme si úprimne: Koľkí spomedzi nás si neplnia ani ten základný záväzok, ktorý bol prijatí na zborových konventoch ohľadom príspevku na člena (Mlynská 500,-SK, Terasa 700,-Sk)? Treba však popravde povedať, že plnením len tohto základného záväzku kostol nepostavíme. Toto bol záväzok v etape prípravy výstavby. Teraz sme začali stavať, a preto sa potrebujeme pýtať: Môžeme dávať viac? Ak dávame len zo svojho prebytku, tak to nie je obeť na Božie dielo. Dávanie na Božie dielo nás musí aj trochu bolieť. A nie je tu rozhodujúce, kto koľko dá, ale aký je pritom postoj v našom srdci. Prečo by nám Pán Boh mal požehnávať, ak naše srdcia voči Jeho dielu zostávajú chladné?
Nech Pán Boh hojne požehná svojou milosťou tých, ktorí nosia záležitosť výstavby kostola úprimne vo svojom srdci a prejavujú to svojou vierou pri modlitbách, praktickej pomoci či dávaní. Pridaj sa k nim aj ty!
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa