Neprehliadni

Výber z kázní

Veľké poverenie (O krste), 20.6.2004

Nenechám a neopustím ťa, 22.1.2006

Čo je to cirkev, 2. a 3. 11.2006

Ako sa modliť, 27. 1. 2007

Aký je Boh, 6.4.2007

Význam vzkriesenia Krista, 8.4.2007

Pripravený zomrieť, 15.4.2007

Priblížiť sa Kristovi, 29.4.2007

Duchovný domov, 13.5.2007

Otcovstvo, 17.6.2007

Desiatky, 24.6.2007

Čo mám v Kristovi, 8.7.2007

Nový život – čo ešte potrebujem spoznávať, 15.7.2007

Nový život – Spasenie, milosť a dobré skutky, 22.7.2007

Nové spoločenstvo – byť apoštolom, 5.8.2007

Nové pravidlá – moje miesto v cirkvi, 26.8.2007

Nové pravidlá – čo to znamená byť novým človekom, 2.9.2007

Nové pravidlá – ako bojovať s hriechom I. 9. 9 2007

Nové vzťahy- rodičia a deti, 16.9.2007

Nové pravidlá – ako bojovať s hriechom II., 30.9.2007

Vzťahy v manželstve, 21.10.2007

Štedrý večer, 24.12.2007

1. slávnosť vianočná, 25.12.2007

Druhá strana Vianoc – bolesť a utrpenie, 30.12.2007

Všetko má svoj čas, 31.12.2007, 1.1.2008

Kázeň na biblický verš roku 2008, 6.1.2008

Hľadajme Boha, 3.2.2008

Pôst a jeho význam pre mňa, 10.2.2008

Čím žiješ?, 2.3.2008

Akým mužom by si chcel byť, 15.6.2008

Obrátenie Pavla, 28.7.2008

Pavlova viera, 2.8.2008

Pavlova služba, 10.8.2008

Akou sme cirkvou?, 21.9.2008

Za čím sa naháňaš?, 5.10.2008

Pamiatka reformácie, 31.10.2008

Pamiatka zosnulých, 2.11.2008

Boží súd, 16.11.2008

Boží súd II, 23.11.2008

Vzdať sa seba 1.3.2009

Úvod zborových presbyterov a funkcionárov, 15.3.2009

Vzdať sa hriechu, 22.3. 2009

Hľadanie Ježiša, 12.4.2009

Služby Božie ako stretnutie s Ježišom – Emauskí učeníci, 19. 4.2009

…viem komu som uveril…, 7.6.2009

Záver školského roka, 28.6.2009

Nedeľa pokánia, 16.8.2009

17. NE po Sv. Trojici, 07.10.2009

20. NE po Sv. Trojici, 25.10.2009

Štedrý večer, 24.12.2009

Priblížiť sa ku Kristovi, 21.2.2010

2. NE pôstna, 28.2.2010

Smrtná nedeľa, 21.3.2010

Veľkonočná nedeľa, 4.4.2010

Veľkonočný pondelok, 5.4.2010