Neprehliadni

Prihláška na denný letný detský tábor – V Oblakoch

  Týmto sa záväzne prihlasujem na "Denný letný detský tábor - V oblakoch" CZ ECAV KE-Terasa v dňoch 20.-24.júla 2020.

  Meno dieťaťa Priezvisko dieťaťa Dátum narodenia
  Adresa (ulica, mesto, PSČ)
  Meno a priezvisko rodiča
  Telefónny kontakt rodiča Email rodiča
  Iné údaje o dieťati

  Oprava údajov * Označte len v prípade, že ide o opravnú prihlášku