Neprehliadni

Prihláška na Letný pobyt dorastu – Orava 2021

  Týmto sa záväzne prihlasujem na "Letný pobyt dorastu - Orava 2021" CZ ECAV KE-Terasa v dňoch 24.-27.júla 2021.

  Meno dieťaťa Priezvisko dieťaťa Dátum narodenia
  Adresa (ulica, mesto, PSČ)
  Meno a priezvisko rodiča
  Telefónny kontakt rodiča Email rodiča
  Iné údaje o dieťati

  Oprava údajov * Označte len v prípade, že ide o opravnú prihlášku