Neprehliadni

Prihláška na Letný pobyt dorastu Veľký Slavkov 2020

  Týmto záväzne prihlasujem na "Letný pobyt dorastu Veľký Slavkov 2020" CZ ECAV KE-Terasa v dňoch 18.-22.augusta 2020:

  Meno Priezvisko Dátum narodenia
  Adresa (ulica, mesto, PSČ)
  Meno a priezvisko rodiča
  Telefónny kontakt rodiča Email rodiča
  Dôležité a užitočné informácie o dieťati pre vedúcich (alergia, lieky, diéta a pod.)

  Oprava údajov * Označte len v prípade, že ide o opravnú prihlášku