Neprehliadni

Prihláška na Letný zborový pobyt – Hotel Tatrawest Zuberec

  Prihláška na Letný zborový pobyt - Hotel Tatrawest Zuberec


  Týmto sa záväzne prihlasujem na letný zborový pobyt CZ ECAV KE-Terasa v dňoch 16.-19.júla 2020.

  Meno a priezvisko Bydlisko
  Dátum narodenia Telefónny kontakt Email

  Zároveň záväzne prihlasujem aj svojich rodinných príslušníkov:

  Meno a priezvisko Dátum narodenia Rodinný vzťah
  Bydlisko*:
  Meno a priezvisko Dátum narodenia Rodinný vzťah
  Bydlisko*:
  Meno a priezvisko Dátum narodenia Rodinný vzťah
  Bydlisko*:
  Meno a priezvisko Dátum narodenia Rodinný vzťah
  Bydlisko*:
  Meno a priezvisko Dátum narodenia Rodinný vzťah
  Bydlisko*:
  Meno a priezvisko Dátum narodenia Rodinný vzťah
  Bydlisko*:
  Meno a priezvisko Dátum narodenia Rodinný vzťah
  Bydlisko*:

  * Ak nie je totožné s bydliskom prihlasovateľa.
  Pozn.: Ak by nepostačovali kolónky, odošlite prihlasovací formulár a následne vyplňte ďalší.

  Oprava údajov * Označte len v prípade, že ide o opravnú prihlášku