Neprehliadni

Lutherov erb známejší pod názvom Lutherova ruža

Lutherov erb známejší pod názvom Lutherova ruža je oficiálnym symbolom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Tu je symbolický význam jednotlivých častí:

Čierny kríž v červenom srdci je v centre života kresťana. Predstavuje vieru v Ukrižovaného. Táto viera je prameňom skutočného šťastia a zmyslu života.

Biela ruža symbolizuje Boží pokoj, radosť a útechu, ktoré dostáva kresťan skrze vieru.

Modrá plocha znamená nebo, symbolizuje počiatok nebeskej radosti, ktorú má už teraz veriaci v Pánovi Ježišovi.

Latinský nápis vivit (na obrázku nevidno) na modrej ploche pri lupeňoch ruže znamená „žije“. Odkazuje na Vzkrieseného, ktorý zomrel za naše hriechy, ale ožil a žije. Pripomína kresťanom, že veria v živého Pána.

Zlatý kruh po obvode nemá začiatok ani koniec. Symbolizuje nekonečnosť nebeského šťastia, ktoré prevyšuje všetky radosti a majetky pozemského života a sveta.

Comments are closed.