Neprehliadni

Oznamy


Heslo pre rok 2021

„Ježiš Kristus hovorí: Buďte milosrdní ako je milosrdný aj váš Otec.“ Evanjelium podľa Lukáša 6,36


Služby Božie v nedeľu 17.10.2021:
– o 08:30 hod. – Služby Božie – podľa covid automatu v režime ZÁKLAD – 1 osoba na 15 m2 (cca 35 účastníkov) a povinný zoznam účastníkov
– o 10:00 hod. – Služby Božie – podľa covid automatu v režime ZAOČKOVANÍ  – povinný zoznam účastníkov

Prihláška na konfirmačnú prípravu v r. 2021-2023  – pre deti narodené v r. 2009 a staršie (bližšie informácie na prihláške) – vo formáte *.doc a *.pdf


Záznamy zo Služieb Božích (2021) v nájdete na youtube kanáli ECAVKE Terasa

Príhovory zborového farára Jána Matisa
Hnev a láskak začiatku pôstneho obdobia 2021
Zjavenie Krista Pána mudrcom – 06.01.2021

Veľká Noc 2020:
Veľká Noc – jej mimoriadnosť je osobná!
Veľkopiatočná korunovácia
Zelený Štvrtok

Kratšie príhovory pre zahriatie aj osvieženie duše v čase pandémie (2020) – Dúšok pre dušu

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 17:00 hod. – kvôli koronavírusu sa t. č. nekonajú

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

Konfirmácia:

Stredtýždňové večerné služby Božie – streda – 17:30 hod.

Večerné bohoslužby v advente a pôste – streda – 17:30 hod.

Stretnutie žien – utorok o 17:00 hod.  

Mami Klub – pondelok 09:30 – 12:00, v Evanjelickom kostole, Toryská 1/G, v priestoroch materského centra, …viac informáciíkvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Spevokol – pondelok o 17:00 hod. – kvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Mládež –  štvrtok o 18:00 hod.

Dorast – piatok o 16:30 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen