Neprehliadni

Oznamy


Heslo pre rok 2021

„Ježiš Kristus hovorí: Buďte milosrdní ako je milosrdný aj váš Otec.“ Evanjelium podľa Lukáša 6,36


Počas letných mesiacov júl a august sa nedeľné Služby Božie budú začínať o 9:00 hod. S láskou pozývame 🙂

Srdečne pozývame na Letný pobyt dorastu „Orava 2021“ v dňoch 24. – 27.júl. 2021 
online prihláška, prihláška a bližšie informácie vo formáte pdf

…a ďalšie cez youtube kanál ECAVKE Terasa
Záznam zo Služieb Božích 18.04.2021
Záznam zo Služieb Božích 11.04.2021

Záznam zo Služieb Božích 05.04.2021
Online Služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú ordinovaných Košického seniorátu
Záznam zo Služieb Božích 04.04.2021
Záznam zo Služieb Božích na Veľký piatok 02.04.2021
Záznam z
o Služieb Božích na Zelený Štvrtok 01.04.2021
Záznam so Služieb Božích 28.03.2021
Záznam z večerných Služieb Božích 24.03.2021
Záznam zo Služieb Božích 21.03.2021

Záznam z večerných Služieb Božích 17.03.2021

Záznam zo Služieb Božích 14.03.2021
Záznam z večerných Služieb Božích 10.03.2021
Záznam zo Služieb Božích 07.03.2021
Záznam z večerných Služieb Božích 03.03.2021
Záznam zo Služieb Božích 28.02.2021
Záznam z večerných Služieb Božích 24.02.2021
Záznam zo Služieb Božích  21.02.2021
Hnev a láska – príhovor zborového farára k začiatku pôstneho obdobia
Záznam zo Služieb Božích 14.02.2021


Štedrý večer – SB o 15:00 hod. záznam, o 17:00 hod. – záznam
1. sviatok vianočný – SB o 10:00 hod. – záznam
2. sviatok vianočný – SB o 10:00 hod. – záznam
Nedeľa – 27.12.2020 – SB o 10:00 hod. – záznam
Záver občianskeho roka – SB o 17:00 hod. – záznam
Nový rok – SB o 10:00 hod. – záznam
Zjavenie Krista Pána mudrcom – 06.01.2021 – príhovor zborového farára Jána Matisa


Príhovory zborového farára Jána Matisa

Dúšok pre dušu – kratšie príhovory zborového farára Jána Matisa, pre zahriatie aj osvieženie duše v týchto nepriaznivých časoch

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac


Čo bolo…

v júli prebiehali  DLT  „Bežím pre Krista“ a DLT „V oblakoch“
10.01.-31.01. Prebiehala v priestoroch kostola výstava insitného umenia dolnozemských Slovákov, pod názvom „Mojimi očami..“.
06.10. Africký deň s našimi priateľmi z Tanzánie, Martinom Tangom /riaditeľom Základnej a Strednej školy LEA/, jeho manželkou a pastorom Zakom.
29.09. Zborový deň pri príležitosti 1. výročia posvätenia chrámu a 17. výročia založenia cirkevného zboru


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 17:00 hod. – kvôli koronavírusu sa t. č. nekonajú

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

deň škola čas ročník
pondelok ZŠ Janigova 13:15 – 13:55 1. – 2. ročník
ZŠ Janigova 14:10 – 14:55 3. – 4. ročník
ZŠ Janigova 14:00 – 14:45 5. – 9. ročník
ZŠ Trebišovská 14:00 – 14:45 2. – 4. ročník
utorok ZŠ Kežmarská 30 13:00 – 13:45 1. – 4. ročník
ZŠ Kežmarská 30 14:00 – 14:45 5. – 9. ročník
streda ZŠ Kežmarská 28 12:45 – 13:30 5. – 6. ročník
ZŠ Kežmarská 28 13:35 – 14:20 1. – 2. ročník
ZŠ Kežmarská 28 14:25 – 15:10 3. – 4. ročník
štvrtok ZŠ Kežmarská 28 14:00 – 14:45 7. – 9. ročník

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia:

  1. ročník – piatok – 15:00 hod.
  2. ročník – piatok – 15:45 hod.

Stredtýždňové večerné služby Božie – streda – 17:30 hod.

Večerné bohoslužby v advente a pôste – streda – 17:30 hod.

Stretnutie žien – info na t. č. 0908877655 – kvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Mami Klub – pondelok 09:30 – 12:00, v Evanjelickom kostole, Toryská 1/G, v priestoroch materského centra, …viac informáciíkvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Spevokol – pondelok o 17:00 hod. – kvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Mládež –  štvrtok o 18:00 hod.

Dorast – piatok o 16:30 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen