Neprehliadni

Štedrý večer

Adventné stretnutie žien

Prezentácia zboru na vianočných trhoch

Výlet na Lajošku

Konfideň

Výlet do Kluknavy

Po stopách veselých myšiek

Máme na to? Ja ti to nakreslím…

Workshop a tvorivé dielne pre seniorov, ktorý realizovala Cesta nádeje – Zborová diakonia CZ ECAV Košice v rámci projektu podporeného Nadáciou Orange

 

Slávnosť 10. výročia vzniku zboru

Potáborové stretnutie