Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019,  Návšteva z Tanzánie,  Denný detský tábor „Hľadá sa rušňovodič“,   Výlet do Zádielu, Veľkonočná nedeľa,Podmorská párty, Inštalácia zborového farára,  Štedrý večer, Africký večer, Nedeľa zborovej diakonie,  Posviacka kostola,  DLT Dobrodružná plavba,  Štedrý večer,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto môžete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! Ďakujeme.


Heslo pre rok 2020

„Verím! Pomôž mojej nevere!“ Evanjelium podľa Marka 9,24

Čo bude…

26. – 30. 10.Prebieha Reformačný modlitebný týždeň vzhľadom na zákaz bohoslužobných stretnutí sa Reformačný modlitebný týždeň bude konať iným spôsobom. Každý večer bude o 18:00 hod. zverejnený príhovor a podnety k modlitbám na stránke Košického seniorátu.

Pripojte sa k nám každý večer k spoločným modlitbám.

 

Pokyny pre členov Evanjelickej cirkvi, a. v. na Slovensku.
Spracovalo GBÚ, podľa materiálov Ministerstva zdravotníctva SR, hl. hygienika, právneho tímu a konzília odborníkov pre manažment COVID19. AKTUÁLNE k 19.9.2020, prosíme sledujte aktualizácie vášho RÚVZ.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, Košice

 


Príhovory zborového farára Jána Matisa

Dúšok pre dušu – kratšie príhovory zborového farára Jána Matisa, pre zahriatie aj osvieženie duše v týchto nepriaznivých časoch

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac


Čo bolo…

v júli prebiehali  DLT  „Bežím pre Krista“ a DLT „V oblakoch“
10.01.-31.01. Prebiehala v priestoroch kostola výstava insitného umenia dolnozemských Slovákov, pod názvom „Mojimi očami..“.
06.10. Africký deň s našimi priateľmi z Tanzánie, Martinom Tangom /riaditeľom Základnej a Strednej školy LEA/, jeho manželkou a pastorom Zakom.
29.09. Zborový deň pri príležitosti 1. výročia posvätenia chrámu a 17. výročia založenia cirkevného zboru


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 17:00 hod. – kvôli koronavírusu sa t. č. nekonajú

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

deň škola čas ročník
pondelok ZŠ Janigova 13:15 – 13:55 1. – 2. ročník
ZŠ Janigova 14:10 – 14:55 3. – 4. ročník
ZŠ Janigova 14:00 – 14:45 5. – 9. ročník
ZŠ Trebišovská 14:00 – 14:45 2. – 4. ročník
utorok ZŠ Kežmarská 30 13:00 – 13:45 1. – 4. ročník
ZŠ Kežmarská 30 14:00 – 14:45 5. – 9. ročník
streda ZŠ Kežmarská 28 12:45 – 13:30 5. – 6. ročník
ZŠ Kežmarská 28 13:35 – 14:20 1. – 2. ročník
ZŠ Kežmarská 28 14:25 – 15:10 3. – 4. ročník
štvrtok ZŠ Kežmarská 28 14:00 – 14:45 7. – 9. ročník

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia:

  1. ročník – piatok – 15:00 hod.
  2. ročník – piatok – 15:45 hod.

Stredtýždňové večerné služby Božie – streda – 17:30 hod.

Večerné bohoslužby v advente a pôste – streda – 17:30 hod.

Stretnutie žien – info na t. č. 0908877655 – kvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Mami Klub – pondelok 09:30 – 12:00, v Evanjelickom kostole, Toryská 1/G, v priestoroch materského centra, …viac informáciíkvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Spevokol – pondelok o 17:00 hod. – kvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Mládež –  štvrtok o 18:00 hod.

Dorast – piatok o 16:30 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Comments are closed.