Neprehliadni

Oznamy

 


Heslo pre rok 2021

„Ježiš Kristus hovorí: Buďte milosrdní ako je milosrdný aj váš Otec.“ Evanjelium podľa Lukáša 6,36


Pastiersky list zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2021

Online Služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú ordinovaných Košického seniorátu


Záznam zo Služieb Božích na Veľký piatok 02.04.2021
Záznam z
o Služieb Božích na Zelený Štvrtok 01.04.2021
Záznam so Služieb Božích 28.03.2021
Záznam z večerných Služieb Božích 24.03.2021
Záznam zo Služieb Božích 21.03.2021

Záznam z večerných Služieb Božích 17.03.2021

Záznam zo Služieb Božích 14.03.2021
Záznam z večerných Služieb Božích 10.03.2021
Záznam zo Služieb Božích 07.03.2021
Záznam z večerných Služieb Božích 03.03.2021
Záznam zo Služieb Božích 28.02.2021
Záznam z večerných Služieb Božích 24.02.2021
Záznam zo Služieb Božích  21.02.2021
Hnev a láska – príhovor zborového farára k začiatku pôstneho obdobia
Záznam zo Služieb Božích 14.02.2021


Štedrý večer – SB o 15:00 hod. záznam, o 17:00 hod. – záznam
1. sviatok vianočný – SB o 10:00 hod. – záznam
2. sviatok vianočný – SB o 10:00 hod. – záznam
Nedeľa – 27.12.2020 – SB o 10:00 hod. – záznam
Záver občianskeho roka – SB o 17:00 hod. – záznam
Nový rok – SB o 10:00 hod. – záznam
Zjavenie Krista Pána mudrcom – 06.01.2021 – príhovor zborového farára Jána Matisa


Príhovory zborového farára Jána Matisa

Dúšok pre dušu – kratšie príhovory zborového farára Jána Matisa, pre zahriatie aj osvieženie duše v týchto nepriaznivých časoch

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac


Čo bolo…

v októbri prebiehal Reformačný modlitebný týždeň – príhovory a podnety k modlitbám na stránke Košického seniorátu.
v júli prebiehali  DLT  „Bežím pre Krista“ a DLT „V oblakoch“
10.01.-31.01. Prebiehala v priestoroch kostola výstava insitného umenia dolnozemských Slovákov, pod názvom „Mojimi očami..“.
06.10. Africký deň s našimi priateľmi z Tanzánie, Martinom Tangom /riaditeľom Základnej a Strednej školy LEA/, jeho manželkou a pastorom Zakom.
29.09. Zborový deň pri príležitosti 1. výročia posvätenia chrámu a 17. výročia založenia cirkevného zboru


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 17:00 hod. – kvôli koronavírusu sa t. č. nekonajú

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

deň škola čas ročník
pondelok ZŠ Janigova 13:15 – 13:55 1. – 2. ročník
ZŠ Janigova 14:10 – 14:55 3. – 4. ročník
ZŠ Janigova 14:00 – 14:45 5. – 9. ročník
ZŠ Trebišovská 14:00 – 14:45 2. – 4. ročník
utorok ZŠ Kežmarská 30 13:00 – 13:45 1. – 4. ročník
ZŠ Kežmarská 30 14:00 – 14:45 5. – 9. ročník
streda ZŠ Kežmarská 28 12:45 – 13:30 5. – 6. ročník
ZŠ Kežmarská 28 13:35 – 14:20 1. – 2. ročník
ZŠ Kežmarská 28 14:25 – 15:10 3. – 4. ročník
štvrtok ZŠ Kežmarská 28 14:00 – 14:45 7. – 9. ročník

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia:

  1. ročník – piatok – 15:00 hod.
  2. ročník – piatok – 15:45 hod.

Stredtýždňové večerné služby Božie – streda – 17:30 hod.

Večerné bohoslužby v advente a pôste – streda – 17:30 hod.

Stretnutie žien – info na t. č. 0908877655 – kvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Mami Klub – pondelok 09:30 – 12:00, v Evanjelickom kostole, Toryská 1/G, v priestoroch materského centra, …viac informáciíkvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Spevokol – pondelok o 17:00 hod. – kvôli koronavírusu sa t. č. nekoná

Mládež –  štvrtok o 18:00 hod.

Dorast – piatok o 16:30 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Comments are closed.