Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: DLT „Let vesmírom“,  Stretnutie besiedkárov, Záver školského roka na SB, Rozlúčka s predškolákmiOvocníčkova olympiáda, Výlet na Kapušiansky hrad, Veľkonočná nedeľa,  Veľkonočná párty,  NTM 2017, Výročná správa za rok 2016,  Štedrý večer, Výlet na LajoškuPo stopách strateného zajačika,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále je aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto možete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! V súčasnosti sa pracuje v exteriéri i interiéri kostola. Ďakujeme


Heslo pre rok 2017:
„Takto vraví Hospodin Pán: Dám vám Nové Srdce a nového Ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.“ Ezechiel 36,26

Čo bude...

Cirkevný zbor ECAV Košice-Terasa vyhlasuje V Ý B E R O V É  K O N A N I E na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Evanjelickej materskej školy…viac info


Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

18.6.2016 sa začalo 500 dní modlitieb (nielen) za cirkev. Ide o 500 dňovú reťaz až do dňa 500. výročia reformácie 

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

10. – 14.7. prebiehal Detský letný tábor „Let vesmírom“
V mesiaci február sme ukončili kurzy pre rodičov a v apríli začali manželské večery.
26.2. Výročný zborový konvent v rámci služieb Božích, výročná správa o činnosti za rok 2016
12. – 19. 2. Národný týždeň manželstva s témou: Manželstvo – spolu na ceste

18.12. Počas 4. adventnú nedeľu vystúpili na SLB deti z našej EMŠ spolu s Muškátikmi.
6.12. Benefičný koncert Mariánom Čekovským, kde vystúpil aj náš spevokolík Muškátiky …info
4.12.  Africký večer. Členovia našej októbrovej výpravy sa podelili o svoje dojmy a skúsenosti z cesty Vďaka všetkým podporovateľom za spoluprácu v roku 2016. Viac o projekte na www.detiafriky.sk …info

Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., Magistrát MKE (Biely dom), malá sála

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP v sobotu o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

ZŠ Janigova – utorok o 14:00

ZŠ Trebišovská – streda o 14:00

ZŠ Kežmarská 28 – utorok o 13:00 (1. a 2. ročník), o 14:00 (druhý stupeň), streda o 13:30 (3. a 4. ročník)

ZŠ Kežmarská 30 – pondelok o 13:45

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia – 1. ročník v stredu o 16:00; 2. ročník v utorok o 16:00

Biblická hodina – v stredu o 17:00

Stretnutie žien – v utorok o 17:00

Spevokol – v pondelok o 17:30

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov – bližšie info u brata farára alebo píšte na náš zborový email.

Mládež a dorast – vo štvrtok o 18:00


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za stretnutia mládeže
 • za Africký večer
 • za Národný týždeň manželstva
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2017 a jeho dokončenie
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za našu EMŠ v tomto školskom roku
 • za projekt Deti Afriky
 • iné…

Comments are closed.