Neprehliadni

Štedrý večer

Vystúpenie dorastu počas 4. adventnej nedele

Adventné stretnutie žien

EMŠ na Službách Božích – 2. adventná nedeľa

Výlet na Jahodnú

 

Tvorivé stretnutia žien

S láskou Vás pozývame na stretnutia žien 🙂

Po stopách zatúlanej líšky

Letný zborový tábor

Detský letný tábor „V oblakoch“

Seniorátne stretnutie žien