Neprehliadni

projekt Deti Afriky

Náš cirkevný zbor podporuje projekt Deti Afriky,

Informácie o vývoji projektu v našom CZ

Počas víkendu 18.-19. 10.2014 sa traja členovia tímu Deti Afriky zúčastnili pracovnej cesty do sliezskeho Třinca. V sobotu sme mali pracovné stretnutie s predstaviteľmi Sliezskej diakonie ohľadom spolupráce na projekte medzinárodného dobrovoľníckeho roka INVYT. V súčasnosti sa sú dvaja dobrovoľníci z Čiech v Dongobeshi na Leaa School na 9 mesačnom misijnom pobyte. Ak bude projekt schválený, tak budúci rok by mohol ísť aj jeden záujemca zo Slovenska. Večer sme boli na manželskom večery v Třanoviciach, kde náš zborový farár poslúžil prednáškou. V nedeľu ráno sme absolvovali české i poľské služby Božie, na ktorých kázal opäť náš zborový farár. Strávili sme čas v rozhovoroch o projekte s bratom Michalom Klusom, třineckým farárom a hlavným motorom celého projektu. V nedeľu poobede sme mali stretnutie s bratmi z Nebor, ktorí spolu s nami podporujú strednú školu Yedidia v Maretadu. Diskutovali sme o možnostiach užšej spolupráce na tomto projekte tak, aby naša pomoc do Tanzánie bola ešte efektívnejšia. Vyvrcholením celého pobytu bola výročná akcia „Africké sny“, čo je veľkolepá oslava a prejav vďaky za tento projekt. Súčasťou programu bola nielen výročná správa za uplynulé obdobie, ale aj aktuálne informácie o stave projektu, telefonický živý hovor s dobrovoľníkmi v Tanzánii, interview s účastníkmi poslednej expedície do Tanzánie v júli, ktorej sa zúčastnil od nás brat Laco Ivanecký, dražba predmetov z Tanzánie, ktorej výťažok ide na podporu projektu a to všetko sprevádzala hudobná skupina „Flexible formation“ manželov Kaczmarczikovcov, ktorí sa sami angažujú v zahaničnej misii cez WBT. Všetci traja členovia tímu, Leo Lorinc, Laco Ivanecký i Ondrej Kolárovský sme skonštatovali, že táto spolupráca je pre nás inšpiratívna, duchovne nás posúva dopredu a pomáha nám v službe Pánu Bohu. Sme vďační vám všetkým, ktorí pravidelne i príležitostne podporujete tento projekt. Ak má niekto záujem o ďalšie informácie, budeme radi, ak nás budete kontaktovať. ak má niekto záujem o aktívne zapojenie sa do projektu, budeme radi, ak sa náš tím rozšíri o ďalších spolupracovníkov. Tím Deti Afriky Slovensko.

detiafriky@detiafriky.sk

Africký spravodaj 02/2014
Africký spravodaj 01/2014
Africký
spravodaj 12/2013

Informácie o vývoji projektu:

Africký spravodaj 2012/2

Africký spravodaj 2012/4