Neprehliadni

Fília Štós

Služby Božie: 2. nedeľa v mesiaci o 9:30

Služby Božie sa konajú tiež vo vybrané sviatky. Informujte sa na farskom úrade alebo priamo v Štóse.

Evanjelickú cirkev v Štóse tvorili pôvodne veriaci nemeckej národnosti. Po 2. sv. vojne prestal fungovať samostatný zbor a striedavo bol spravovaný z Košíc a Mníška nad Hnilcom. Po vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa je Štós ako fília súčasťou tohto cirkevného zboru. Štós je vlastne jediný cirkevný zbor ev. a. v. medzi Košicami a Rožňavou. Spoločenstvo tvorí okolo 60 veriacich všetkých vekových kategórii. Vládne tu rodinná atmosféra. Ste srdečné vítaní prísť medzi nás, či už ste návštevníci kúpeľov alebo náhodní okoloidúci.

Túto rubriku plánujeme doplniť o podrobnejšie údaje z dejín cirkevného zboru v Štóse.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach obce v rubrike „cirkev

V prípade záujmu či potreby kontaktujte FÚ Košice – nový kostol, Toryská 1/D, 040 11, Košice, alebo sa informujte priamo v obci.
T. č. 0911 158 322
email: kosice-terasa@ecav.sk

Fotogaléria: