Neprehliadni

Modlitebný zápi(a)sník

…s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti…F4:6

Ďakujme…

 • za prácu s deťmi
 • za  EMŠ
 • za náš zbor
 • za doterajšie aktivity (podľa toho, čoho ste sa zúčastnili)
 • za ochotných slúžiacich v našom zbore
 • iné

Prosme…

 • za pokračovanie stavby kostola
 • za to, aby hľadajúci našli duchovný domov
 • za to, aby túžiaci po Kristovi boli k Nemu bližšie
 • duchovné prebudenie v našom zbore, v meste, v zboroch nášho seniorátu
 • za nových služobníkov v našom zbore
 • iné

Modlitba pokánia

Pane Bože, nebeský Otče, Ty si mi daroval život, ale ja som Ťa vo svojom živote nehľadal. Som hriešny človek a priznávam, že som mnohokrát a rôznym spôsobom zhrešil proti Tebe, proti sebe i proti druhým ľuďom. Prosím, odpusť mi môj hriech (menuj konkrétny hriech). Prosím Ťa o odpustenie pre zásluhy Pána Ježiša Krista, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych kvôli mojim hriechom. V Jeho obeti na kríži je základ môjho spasenia. Nespolieham sa na svoje zásluhy, na svoje dobré skutky ani na nič iné, ale prijímam spasenie ako dar od Teba, ktorý mi dávaš zo svojej milosti. Pane Ježiši, buď mojím Spasiteľom, buď Pánom môjho života. Chcem Ťa nasledovať a poslúchať po všetky dni svojho života. Ďakujem Ti, že si počul a prijal túto moju modlitbu. Amen.

Požehnanie

Nech je Pán pred vami,
aby vám ukazoval správnu cestu.
Nech je Pán pri vás,
aby vás mohol zobrať do svojho náručia a chrániť vás.
Nech je Pán za vami,
aby vás bránil pred zákernosťou zlých ľudí.
Nech je Pán pod vami,
aby vás zachytiť, keď padáte
a aby vás vyslobodil z pasce.
Nech je Pán vo vás,
aby vás utešoval, keď je vám smutno.
Nech je Pán okolo vás,
aby vás obhajoval, keď na vás útočia.
Nech je Pán nad vami,
aby vás žehnal.

Modlitby pre deti

Ranná:

Ó, náš Bože milý,
Z postele sme vstali
A pekne Ťa prosíme,
Daj, nech sa Ťa bojíme,
Bojíme a poslúchame
A pritom sa radi máme.
Amen

(J. Karafiát, Chrobáčiky)

Večerná:

Pane Bože dobrý, milý,
Vo večernej tejto chvíli
V ochranu sa Ti dávame,
Chválu a česť Ti vzdávame.
Amen
(J. Karafiát, Chrobáčiky)

Večerná:

Ježišku – strážničku,
Ochraňuj moju malú dušičku.
Amen

Noc tmie z neba, Bože, Teba srdcom hľadám,
keď sa s vďakou k spánku skladám.
Daj mi snívať, odpočívať od únavy,
vzbuď ma ráno v dobrom zdraví. Amen.

Pred jedlom:

Príď Ježiši, drahý hosti,
Napoj, nakŕm nás do sýtosti,
A to z Tvojej božskej milosti.
Amen

Pred jedlom:

Príď Ježiši z nebíčka,
Požehnaj nám chlebíčka,
Aby sme sa nasýtili,
A aj druhým ľuďom dožičili.
Amen

Po jedle:

Sýtil si nás, Bože vieme
srdečne Ti ďakujeme!
Len nám chlieb náš deň čo deň dávaj
vernú prácu požehnávaj!  Amen.

Pred vyučovaním:

V Tvojom mene, Bože Pane
Zas sa učiť začíname,
Daj nech tejto našej práci,
Ruka Tvoja žehnať ráči.
Amen

Po vyučovaní:

Vďaka za to, Bože milý,
Čo sme sa dnes naučili,
Daj nech je to ku osohu,
A ku chvále Tebe, Bohu.
Amen

Na začiatku:

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen

Na konci:

Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky,
i na veky vekov.
Amen

Modlitba Pánova:

Otče náš, ktorý si na nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje!
Príď kráľovstvo Tvoje!
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes!
A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!
I neuvoď nás do pokušenia!
Ale zbav nás zlého!
Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
Amen

Iné:

Pán Boh s nami a zlé preč.

Ak poznáte nejakú vhodnú modlitbu pre deti, môžete nám ju poslať na adresu: kosice-terasa@ecav.sk