Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Ovocníčkova olympiáda, Výlet na Kapušiansky hrad, Veľkonočná nedeľa,  Veľkonočná párty,  NTM 2017, Výročná správa za rok 2016,  Štedrý večer, Výlet na LajoškuPo stopách strateného zajačika, DLT 2016 „Farebná planéta„,  10. výročie založenia EMŠ,  Koncert Muškátikov v Štóse,  Občasník k Veľkej Noci, Predveľkonočné stretnutie žien,  Potulky Košicami,  Výlet na Bankov, Výročná správa za rok 2015,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále je aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto možete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! V súčasnosti sa pracuje v exteriéri i interiéri kostola. Ďakujeme


Heslo pre rok 2017:
„Takto vraví Hospodin Pán: Dám vám Nové Srdce a nového Ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.“ Ezechiel 36,26

Čo bude…

25.6. Pozývame všetkých besiedkárov CZ Košice Terasa a ich rodičov na koncoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční v EMŠ. Môžete sa tešiť na veršíkovú súťaž, hudobné divadielko, hry pre deti, tombolu, zaujímavú besedu pre rodičov a iné…viac info

Výberové konanie na miesto učiteľky EMŠ...viac info


Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

18.6.2016 sa začalo 500 dní modlitieb (nielen) za cirkev. Ide o 500 dňovú reťaz až do dňa 500. výročia reformácie 

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

V mesiaci február sme ukončili kurzy pre rodičov a v apríli začali manželské večery.
26.2. Výročný zborový konvent v rámci služieb Božích, výročná správa o činnosti za rok 2016
12. – 19. 2. Národný týždeň manželstva s témou: Manželstvo – spolu na ceste
18.12. Počas 4. adventnú nedeľu vystúpili na SLB deti z našej EMŠ spolu s Muškátikmi.
6.12. Benefičný koncert Mariánom Čekovským, kde vystúpil aj náš spevokolík Muškátiky …info
4.12.  Africký večer. Členovia našej októbrovej výpravy sa podelili o svoje dojmy a skúsenosti z cesty Vďaka všetkým podporovateľom za spoluprácu v roku 2016. Viac o projekte na www.detiafriky.sk …info

Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., Magistrát MKE (Biely dom), malá sála

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP v sobotu o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

ZŠ Janigova – utorok o 14:00

ZŠ Trebišovská – streda o 14:00

ZŠ Kežmarská 28 – utorok o 13:00 (1. a 2. ročník), o 14:00 (druhý stupeň), streda o 13:30 (3. a 4. ročník)

ZŠ Kežmarská 30 – pondelok o 13:45

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia – 1. ročník v stredu o 16:00; 2. ročník v utorok o 16:00

Biblická hodina – v stredu o 17:00

Stretnutie žien – v utorok o 17:00

Spevokol – v pondelok o 17:30

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov – bližšie info u brata farára alebo píšte na náš zborový email.

Mládež a dorast – vo štvrtok o 18:00


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za stretnutia mládeže
 • za Africký večer
 • za Národný týždeň manželstva
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2017 a jeho dokončenie
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za našu EMŠ v tomto školskom roku
 • za projekt Deti Afriky
 • iné…