Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Denný detský tábor „Hľadá sa rušňovodič“,   Výlet do Zádielu, Veľkonočná nedeľa,Podmorská párty, Inštalácia zborového farára,  Štedrý večer, Africký večer, Nedeľa zborovej diakonie,  Posviacka kostola,  DLT Dobrodružná plavba,  Štedrý večer,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto možete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! Ďakujeme.


Heslo pre rok 2019:
„Odvráť sa od zla, konaj Dobro, hľadaj Pokoj a usiluj oň!“ Žalm 34,15

Čo bude…

Oznamujeme Vám, že rozlúčka so zosnulým bratom v Kristu, Jurajom Puškášom, bude v sobotu 3. augusta 2019 o 11.00 hod. v kostole na Terase.  V modlitbách myslíme na rodinu zosnulého brata.

Rozpis stretnutí – 3. až 10. nedeľa po Svätej Trojici

Pozvánka na brigádu


Videozáznam z Posviacky kostola –  v prípade záujmu je možné si pred, alebo po Službách Božích, prípadne na farskom úrade zakúpiť USB kľúč s nahrávkou, cena je 6 eur. 


Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

08.07.-12.07. Denný detský tábor „Hľadá sa rušňovodič“.
23.06. Koncoročné stretnutie besiedkárov.
03.03. Slávnosť inštalácie zborového farára Mgr. Jána Matisa
13.01. V rámci SB sa uskutočnil volebný konvent – voľba zborového farára.
25.11. Africký večer na Terase

11.11. Nedeľa zborovej diakonie, 15 výročie založenia.
06.10. Seniorátne stretnutie detí v novom kostole na Terase.
30.9. Posviacka nového kostola za účastí hostí – tlačová správa, videoreportáž, reportáž z posviacky


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

 • ZŠ Janigova – pondelok o 13:15 hod. (1.A, B, C, 2. A, B a 5.A), pondelok o 14:00 hod.(4.A, 5.B, 6.A, 7.B, 8.A, 9.A)
 • ZŠ Trebišovská – streda o 14:00 hod.
 • ZŠ Kežmarská 28 – pondelok o 13:15 hod.(1. a 2. ročník), štvrtok o 12:45 hod. (3. a 4. ročník), štvrtok o 14:00 hod. (druhý stupeň)
 • ZŠ Kežmarská 30 – utorok o 14:00 hod.Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia
1. roč. –
streda o 15:30 hod.

2. roč. – streda o 15:00 hod.

Biblická hodina – 

Stretnutie žien – zvyčajne utorok o 17,00 hod., sledujte oznamy, príp. sa informujte na t. č. 0908877655

Spevokol – pondelok o 17:30 hod.

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov

Mládež a dorast –  štvrtok o 18:00 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za dobrovoľníčky do Afriky cez projekt Deti Afriky
 • za konfirmovaných mladých
 • z ochotných brigádnikov na stavbe kostola
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2018 a jeho dokončenie a posviacku v IX 2018
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky
 • iné…