Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Africký večer, Nedeľa zborovej diakonie,  Posviacka kostola,  DLT Dobrodružná plavba,  Štedrý večer,  Po stopách veselej veveričkyDLT „Let vesmírom“,  Stretnutie besiedkárov, Záver školského roka na SB, Rozlúčka s predškolákmiOvocníčkova olympiáda, Výlet na Kapušiansky hrad, Veľkonočná nedeľa,  Veľkonočná párty,  NTM 2017, Výročná správa za rok 2016,  Štedrý večer, Výlet na LajoškuPo stopách strateného zajačika,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto možete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! V súčasnosti sa pracuje v exteriéri i interiéri kostola. Ďakujeme


Heslo pre rok 2018:
„Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.“ Zjavenie 21,6

Od 5.8. 2018 sú služby Božie už pravidelne v novom kostole

Čo bude…

15.12. Srdečne pozývame všetky deti na vianočnú párty „Zvieratká v zázračnej noci“, ktorá sa uskutoční v čase od 15,00 do 18,00 hod. v Átrium klube na Terase…info

Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

25.11. Africký večer na Terase… viac info
11.11. Nedeľa zborovej diakonie, 15 výročie založenia.
06.10. Seniorátne stretnutie detí v novom kostole na Terase.
30.9. Posviacka nového kostola za účastí hostí – tlačová správa, videoreportáž, reportáž z posviacky
26.-31.8.2018 Pobytový tábor „Dobrodružstvo v džungli“. Organizovali detské besiedky z ECAV zboru na Mlynskej, Terase a v Gelnici
29.7.2018 Posledné služby Božie na Magistráte, vyslanie dobrovoľníčok do Maretadu v Tanzánii cez projekt Deti Afriky
9.-13.7.2018 detský denný tábor Dobrodružná plavba
27.5.2018 konfirmácia detí – prvé služby Božie v novom kostole
18.2. Nedeľa NTM na Terase. Ako hostia nám poslúžili manželia Tyrlíkovci zo Sliezska
28.1. zaujímavé popoludnie s manželmi Klusovcami z Třinca, ktorí nám poslúžili prednáškou na tému „Výzvy virtuálneho sveta pre nás a naše deti“
7.1. služby Božie – Nedeľa misie: O Srnke a 4 autách, 10:00, Biely dom


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

 • ZŠ Janigova – pondelok o 13:15 hod. (1.A, B, C, 2. A, B a 5.A), pondelok o 14:00 hod.(4.A, 5.B, 6.A, 7.B, 8.A, 9.A)
 • ZŠ Trebišovská – streda o 14:00 hod.
 • ZŠ Kežmarská 28 – pondelok o 13:15 hod.(1. a 2. ročník), štvrtok o 12:45 hod. (3. a 4. ročník), štvrtok o 14:00 hod. (druhý stupeň)
 • ZŠ Kežmarská 30 – utorok o 14:00 hod.Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia
1. roč. –
streda o 15:30 hod.

2. roč. – streda o 15:00 hod.

Biblická hodina – 

Stretnutie žien – zvyčajne utorok o 17,00 hod., sledujte oznamy, príp. sa informujte na t. č. 0908877655

Spevokol – pondelok o 17:30 hod.

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov

Mládež a dorast –  štvrtok o 18:00 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za detský denný tábor
 • za dobrovoľníčky do Afriky cez projekt Deti Afriky
 • za konfirmovaných mladých
 • z ochotných brigádnikov na stavbe kostola
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2018 a jeho dokončenie a posviacku v IX 2018
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky – za naše dobrovoľníčky v Maretadu
 • iné…