Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019,  Návšteva z Tanzánie,  Denný detský tábor „Hľadá sa rušňovodič“,   Výlet do Zádielu, Veľkonočná nedeľa,Podmorská párty, Inštalácia zborového farára,  Štedrý večer, Africký večer, Nedeľa zborovej diakonie,  Posviacka kostola,  DLT Dobrodružná plavba,  Štedrý večer,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto môžete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! Ďakujeme.


Heslo pre rok 2020

„Verím! Pomôž mojej nevere!“ Evanjelium podľa Marka 9,24

Čo bude…

Oznamy pre rodičov: Srdečne Vás všetkých pozdravujeme! Tešíme sa, že opatrenia ohľadom pandémie sa uvoľňujú a my sa už môžeme v obmedzenej forme stretávať aj v našom spoločenstve. Máme pre Vás dva oznamy:
1. prerušená detská besiedka začne prvou júnovou nedeľou. Bude vonku a teda iba počas priaznivého počasia (keď neprší, nie je mokro a veľmi veterno). Deti nám môžete doviesť do parku za kostolom od 9.50 h. a po službách Božích si ich tam vyzdvihnete. Náplňou stretnutí budú biblické príbehy a témy pripravené zaujímavou formou, pátračské hry, rozhovory, modlitby a spev. Prvýkrát sa teda stretneme 7.júna. V prípade nepriaznivého počasia detská besiedka nebude.
2. v lete pripravujeme denné detské tábory. Vzhľadom na obmedzenia bude aj obmedzený počet detí, preto zvažujeme pripraviť 2 táborové turnusy (oba pravdepodobne v júli). Tábory budú pre deti, ktoré od septembra budú navštevovať druhý až piaty ročník ZŠ. Do nedele 7. júna pripravíme prihlášky.
Veríme, že Vás tieto správy potešili a prajeme pohodu vo Vašich rodinách skrze pôsobenie Božieho Ducha.
Ján Matis, zborový farár, Aďka Némethová, vedúca detskej besiedky

Rozpis stretnutí – Vstúpenie – po  Svätej Trojici (máj – jún)

Zápis do EMŠ na školský rok 2020/2021:
Oznamujeme, že zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy Muškátová 7,  na školský rok 2020/2021,  nie je možný z kapacitných dôvodov.

Dúšok pre dušu – kratšie príhovory zborového farára Jána Matisa, pre zahriatie aj osvieženie duše v týchto nepriaznivých časoch

Veľká Noc – príhovory zborového farára Jána Matisa


Nech aj kostol svedčí,
čo nosíme     v srdci!

Milí rodičia a (milé deti)!

pred týždňom som Vám navrhoval aktivitu pre spoločný čas s deťmi – výrobu dúhy.

Tentoraz ma inšpiroval materiál k Veľkej noci od Scripture Union.

Veľká noc sa často vníma ako folklórna slávnosť. Zajačiky, kuriatka, vajíčka a korbáčiky. Pohľadnice s nápisom Sviatky jari. Ľahko to môže odviezť pozornosť detí, a zatieniť oslavu lásky, ktorá porazila smrť a oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Na Veľkú noc máme veľa dôvodov na radosť.

Skúsme nájsť spoločné symboly Veľkého piatku a Veľkej noci a nechajme deti, aby ich vyjadrili kresbou. Bude veľmi dobré, ak budete môcť o tom spolu hovoriť a pomôžete deťom nájsť na týchto symboloch pravý zmysel Veľkých dní spásy (Veľkej noci). K symbolom nájdete pomôcku v prílohe.

Ak si deti vyberú niektorý z týchto symbolov, nech ho vyjadria kresbou alebo písmom (najmä pri poslednom – Pozdrav) na A4 alebo aj A3. Jednotlivé symboly môžu aj vystrihnúť. Ak by ste mali cestu okolo, prineste ho na faru, vhoďte do schránky, alebo doma zoskenujte a pošlite mailom. Najlepšie do štvrtka večera.

Kresbami by sme chceli prizdobiť presklené časti kostola, ktoré sa tak môžu stať malým misijným projektom pre tých, ktorí sa pri – nateraz zatvorenom – kostole zastavia.

Nech aj kostol svedčí, čo nosíme v srdci!

Už teraz Vám ďakujem za Vaše majstrovstvo a teším sa, ako Vám pošlem fotografie z prizdobeného „veľkonočného“ kostola. Ján Matis, zborový farár

 

16. – 19. júl Pozývame celé rodiny, ale aj jednotlivcov na Letný zborový tábor, z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kapacity ubytovacieho zariadenia je potrebné prihlásiť sa do 23.03.2020 prihlasovanie elektronicky


Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac


Čo bolo…

10.01.-31.01. Prebiehala v priestoroch kostola výstava insitného umenia dolnozemských Slovákov, pod názvom „Mojimi očami..“.
06.10. Africký deň s našimi priateľmi z Tanzánie, Martinom Tangom /riaditeľom Základnej a Strednej školy LEA/, jeho manželkou a pastorom Zakom.
29.09. Zborový deň pri príležitosti 1. výročia posvätenia chrámu a 17. výročia založenia cirkevného zboru


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

 • ZŠ Janigova – pondelok o 13:15 hod. (1.-4. ročník), pondelok o 14:00 hod. (5. – 8. ročník), štvrtok o 10:00 hod. (9. ročník)
 • ZŠ Trebišovská – streda o 13:15 hod. (1. – 5. ročník)
 • ZŠ Kežmarská 28 – streda o 14:00 hod. (7. – 9. ročník), štvrtok o 13:15 hod. (1. – 4. ročník), štvrtok o 14:00 (5. – 6. ročník)
 • ZŠ Kežmarská 30 – utorok o 13:15 hod. (1. – 4. ročník), utorok o 14:00 (5. – 9. ročník).

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia

 1. ročník a 2. ročník –  piatok o 15:30 hod.

Biblická hodina – streda o 17:30 hod.

Stretnutie žien – utorok o 17:00 hod., info na t. č. 0908877655

Mami Klub – pondelok 09:30 – 12:00, v Evanjelickom kostole, Toryská 1/G, v priestoroch materského centra, …viac informácií

Spevokol – pondelok o 17:30 hod.

Mládež –  štvrtok o 18:00 hod.

Dorast – piatok o 16:30 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za dobrovoľníčky do Afriky cez projekt Deti Afriky
 • za konfirmovaných mladých
 • z ochotných brigádnikov na stavbe kostola
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2018 a jeho dokončenie a posviacku v IX 2018
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky
 • iné…