Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Výlet do Zádielu, Veľkonočná nedeľa,Podmorská párty, Inštalácia zborového farára,  Štedrý večer, Africký večer, Nedeľa zborovej diakonie,  Posviacka kostola,  DLT Dobrodružná plavba,  Štedrý večer,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto možete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! Ďakujeme.


Heslo pre rok 2019:
„Odvráť sa od zla, konaj Dobro, hľadaj Pokoj a usiluj oň!“ Žalm 34,15

Čo bude…

23.06. Srdečne pozývame na koncoročné stretnutie besiedkárov …pozvánka
08.-.07.
Denný letný detský tábor „Hľadá sa rušňovodič“, všetky informácie nájdete v prihláške

Pozvánka na brigádu


Videozáznam z Posviacky kostola –  v prípade záujmu je možné si pred, alebo po Službách Božích, prípadne na farskom úrade zakúpiť USB kľúč s nahrávkou, cena je 6 eur. 


Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

03.03. Slávnosť inštalácie zborového farára Mgr. Jána Matisa
13.01. V rámci SB sa uskutočnil volebný konvent – voľba zborového farára.
25.11. Africký večer na Terase

11.11. Nedeľa zborovej diakonie, 15 výročie založenia.
06.10. Seniorátne stretnutie detí v novom kostole na Terase.
30.9. Posviacka nového kostola za účastí hostí – tlačová správa, videoreportáž, reportáž z posviacky


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

 • ZŠ Janigova – pondelok o 13:15 hod. (1.A, B, C, 2. A, B a 5.A), pondelok o 14:00 hod.(4.A, 5.B, 6.A, 7.B, 8.A, 9.A)
 • ZŠ Trebišovská – streda o 14:00 hod.
 • ZŠ Kežmarská 28 – pondelok o 13:15 hod.(1. a 2. ročník), štvrtok o 12:45 hod. (3. a 4. ročník), štvrtok o 14:00 hod. (druhý stupeň)
 • ZŠ Kežmarská 30 – utorok o 14:00 hod.Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia
1. roč. –
streda o 15:30 hod.

2. roč. – streda o 15:00 hod.

Biblická hodina – 

Stretnutie žien – zvyčajne utorok o 17,00 hod., sledujte oznamy, príp. sa informujte na t. č. 0908877655

Spevokol – pondelok o 17:30 hod.

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov

Mládež a dorast –  štvrtok o 18:00 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za dobrovoľníčky do Afriky cez projekt Deti Afriky
 • za konfirmovaných mladých
 • z ochotných brigádnikov na stavbe kostola
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2018 a jeho dokončenie a posviacku v IX 2018
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky
 • iné…