Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Výlet na LajoškuPo stopách strateného zajačika, DLT 2016 “Farebná planéta“,  10. výročie založenia EMŠ,  Koncert Muškátikov v Štóse,  Občasník k Veľkej Noci, Predveľkonočné stretnutie žien,  Potulky Košicami,  Výlet na Bankov, Výročná správa za rok 2015,  Štedrý večer, Muškátiky pri Galérii3. adventná nedeľa, Výlet na Lajošku,  Návšteva brata Martina Tanga,  Po stopách bizóna, Služby Božie na začiatku školského rokaDLT”Vitajte v údolí Tanka paha”,  Škôlkarska olympiáda,  Koncert MuškátikovDuchovná pieseň – Martin, Deň matiek,  Veľkonočná nedeľa,  Stretnutia žien,  ako pokračuje stavba kostola 


Biblické heslo na rok 2016:  “Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť… ” Izaiáš 6:13

Info k výstavbe kostola: Stále je aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. Priemerne by to činilo cca 700,-€ na dospelého (počitané z počtu chodiacich na SLB). Niekto nemôže dať 700,-, iný môže dať aj niečo viac. To nech každý zváži sám. Išlo by o mimoriadnu obeť pre tento rok na účel dostavby kostola. Ďakujeme. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Obklad nosníkov je dokončený, dokončuje sa vnútorné zateplenie veže a kladú sa podlahy, pripravujú sa vonkajšie terénne úpravy. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! Ďakujeme


Čo bude…

29.11. Srdečne Vás pozývame na stretnutie s bratom farárom z USA, Donom Richmanom, ktorý sa na spiatočnej misijnej ceste z krajín bývalého ZSSR zastaví so sestrou Violou Fronkovou v Košiciach. Dopoludnie strávi pár hodín  s bratom farárom Ondrejom Kolárovským na Evanjelickom gymnáziu a popoludní o 17,00 hod. zavíta na stretnutie žien do Evanjelickej materskej školy na Muškátovej ulici.
4.12.  Africký večer o 15:00 hod.  – Átrium klub, Zuzkin Park 4…info
6.12. Benefičný koncert s Mariánom Čekovským, kde vystúpi aj náš spevokolík Muškátiky …info

Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

18.6.2016 sa začalo 500 dní modlitieb (nielen) za cirkev. Ide o 500 dňovú reťaz až do dňa 500. výročia reformácie 31.10.2017. Akciu organizuje modlitebné spoločenstvo. Viac info na: http://www.modlitby.sk/500/

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

V nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že k svojmu Pánovi odišiel brat farár Michal Hreško. Vďaka Pánu Bohu za jeho život a službu, aj v našom cirkevnom zbore.

1.10. Spoločná akcia EMŠ a Detskej besiedky “Po stopách strateného zajačika.

25.9. Zborový deň pri 14. výročí vzniku nášho cirkevného zboru

12.-17.8. Tábor mládežníkov a dorastencov

11.7.-15.7. Denný letný detský tábor “Farebná planéta”

25.-26.6. Slávnosť 10. výročia vzniku našej Evanjelickej MŠ na Muškátovej ul.


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., Magistrát MKE (Biely dom), malá sála

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP v sobotu o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Modlitebná chvíľa v nedeľu pred sl. Božími, o 9:30 hod. v suteréne, v stredu o 18:00 v EMŠ a každý druhý týždeň v sobotu o 8:00 v EMŠ

Vyučovanie náboženstiev:

ZŠ Janigova –

ZŠ Trebišovská –

ZŠ Kežmarská 28 –

ZŠ Kežmarská 30

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia – vyučovanie prebieha v dvoch ročníkoch

Biblická hodina – od 14.9. o 17:00

Stretnutie žien – od 13.9.

Spevokol – v pondelok o 17:30 v EMŠ od 5.9.

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov – bližšie info u brata farára alebo píšte na náš zborový email.

Mládež a dorast – vo štvrtok o 18:00 v EMŠ od 8.9.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za letné tábory detí a mládeže
 • za našu materskú školu na Muškátovej ulici
 • za našich blízkych, rodiny, priateľov, za Božiu rodinu
 • za pokračujúcu výstavbu kostola v r. 2016
 • za akcie počas roka
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2016 a jeho dokončenie
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky
 • za slovenské misionárky pôsobiace v Ázii (Svetlana) a (Zuzana)
 • iné…