Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Posviacka kostola,  DLT Dobrodružná plavba,  Štedrý večer,  Po stopách veselej veveričkyDLT „Let vesmírom“,  Stretnutie besiedkárov, Záver školského roka na SB, Rozlúčka s predškolákmiOvocníčkova olympiáda, Výlet na Kapušiansky hrad, Veľkonočná nedeľa,  Veľkonočná párty,  NTM 2017, Výročná správa za rok 2016,  Štedrý večer, Výlet na LajoškuPo stopách strateného zajačika,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto možete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! V súčasnosti sa pracuje v exteriéri i interiéri kostola. Ďakujeme


Heslo pre rok 2018:
„Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.“ Zjavenie 21,6

Od 5.8. 2018 sú služby Božie už pravidelne v novom kostole

Čo bude…

11.11. sa v novom kostole na Terase uskutoční Seniorátne stretnutie mládeže  o 14,30 hod. Srdečne pozývame...viac info

25.11. Srdečne všetkých pozývame na Africký večer, o 15,00 hod., v novom kostole na Terase… viac info

Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

06.10. Seniorátne stretnutie detí v novom kostole na Terase.
30.9. Posviacka nového kostola za účastí hostí – tlačová správa, videoreportáž, reportáž z posviacky
26.-31.8.2018 Pobytový tábor „Dobrodružstvo v džungli“. Organizovali detské besiedky z ECAV zboru na Mlynskej, Terase a v Gelnici
29.7.2018 Posledné služby Božie na Magistráte, vyslanie dobrovoľníčok do Maretadu v Tanzánii cez projekt Deti Afriky
9.-13.7.2018 detský denný tábor Dobrodružná plavba
27.5.2018 konfirmácia detí – prvé služby Božie v novom kostole
18.2. Nedeľa NTM na Terase. Ako hostia nám poslúžili manželia Tyrlíkovci zo Sliezska
28.1. zaujímavé popoludnie s manželmi Klusovcami z Třinca, ktorí nám poslúžili prednáškou na tému „Výzvy virtuálneho sveta pre nás a naše deti“
7.1. služby Božie – Nedeľa misie: O Srnke a 4 autách, 10:00, Biely dom


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

 • ZŠ Janigova – pondelok o 13:15 hod. (1.A, B, C, 2. A, B a 5.A), pondelok o 14:00 hod.(4.A, 5.B, 6.A, 7.B, 8.A, 9.A)
 • ZŠ Trebišovská – streda o 14:00 hod.
 • ZŠ Kežmarská 28 – pondelok o 13:15 hod.(1. a 2. ročník), štvrtok o 12:45 hod. (3. a 4. ročník), štvrtok o 14:00 hod. (druhý stupeň)
 • ZŠ Kežmarská 30 – utorok o 14:00 hod.Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia
1. roč. –
Zápis konfirmandov do 1. ročníka – 14.10. po Službách Božích

2. roč. – streda o 15:00 hod.

Biblická hodina – 

Stretnutie žien – zvyčajne utorok o 17,00 hod., sledujte oznamy, príp. sa informujte na t. č. 0908877655

Spevokol – pondelok o 17:30 hod.

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov

Mládež a dorast –  štvrtok o 18:00 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za detský denný tábor
 • za dobrovoľníčky do Afriky cez projekt Deti Afriky
 • za konfirmovaných mladých
 • z ochotných brigádnikov na stavbe kostola
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2018 a jeho dokončenie a posviacku v IX 2018
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky – za naše dobrovoľníčky v Maretadu
 • iné…