Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Štedrý večer,  Po stopách veselej veveričkyDLT „Let vesmírom“,  Stretnutie besiedkárov, Záver školského roka na SB, Rozlúčka s predškolákmiOvocníčkova olympiáda, Výlet na Kapušiansky hrad, Veľkonočná nedeľa,  Veľkonočná párty,  NTM 2017, Výročná správa za rok 2016,  Štedrý večer, Výlet na LajoškuPo stopách strateného zajačika,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto možete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! V súčasnosti sa pracuje v exteriéri i interiéri kostola. Ďakujeme


Heslo pre rok 2018:
„Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.“ Zjavenie 21,6

Čo bude...

Pôstne čítanie

4.3. Výročný zborový konvent

Cirkevný zbor ECAV Košice-Terasa, vyhlasuje V Ý B E R O V É   K O N A N I E na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, Košice
bližšie informácie

Hľadáme dobrovoľníkov do Tanzánie ...informácie

Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

18.2. Nedeľa NTM na Terase. Ako hostia nám poslúžili manželia Tyrlíkovci zo Sliezska.
28.1. zaujímavé popoludnie s manželmi Klusovcami z Třinca, ktorí nám poslúžili prednáškou na tému „Výzvy virtuálneho sveta pre nás a naše deti

7.1. služby Božie – Nedeľa misie: O Srnke a 4 autách, 10:00, Biely dom…viac

16.12. Vianočná párty pre deti „Sladké tajomstvo“

22.11. Stretnutie  pripravené v spolupráci s ED BA „Starnutie, jeseň života!“

5.11. Ako sa vyrovnať so smrťou blízkeho, hosť: M. Cingeľ

24.9.zborový deň pri 15. výročí vzniku nášho cirkevného zboru… plagát

 Viac o projekte na www.detiafriky.sk …info

Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., Magistrát MKE (Biely dom), malá sála

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP v sobotu o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

ZŠ Janigova – utorok o 14:00

ZŠ Trebišovská – streda o 14:00

ZŠ Kežmarská 28 – pondelok o 13:15 (1. a 2. ročník), štvrtok o 13:15 (3. a 4. ročník), štvrtok o 14:00 (druhý stupeň)

ZŠ Kežmarská 30 – utorok o 14:00

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia –
1. roč. –
výuka vždy v utorok o 16.hod.

2. roč. – výuka vždy v stredu o 16:30 hod.

Biblická hodina – v stredu o 17:30 (počas šk. r.)

Stretnutie žien – v utorok o 17:00

Spevokol – v pondelok o 17:30

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov – bližšie info u brata farára alebo píšte na náš zborový email.

Mládež a dorast – vo štvrtok o 18:00


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

  • za zborový deň – 15. výročie nášho zboru
  • iné

Prosme…

  • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
  • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
  • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2017 a jeho dokončenie
  • za chorých, nemocných a osamotených
  • za projekt Deti Afriky
  • iné…