Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Návšteva z Tanzánie,  Denný detský tábor „Hľadá sa rušňovodič“,   Výlet do Zádielu, Veľkonočná nedeľa,Podmorská párty, Inštalácia zborového farára,  Štedrý večer, Africký večer, Nedeľa zborovej diakonie,  Posviacka kostola,  DLT Dobrodružná plavba,  Štedrý večer,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto možete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! Ďakujeme.


Heslo pre rok 2020

„Verím! Pomôž mojej nevere!“ Evanjelium podľa Marka 9,24

Čo bude…

Rozpis stretnutí Vianoce 2019 – Nový rok 2020 – Nedeľa po Zjavení Krista Pána

10.01. – 31.01. Pozývame Vás na výstavu insitného umenia dolnozemských Slovákov z Kovačice, pod názvom „Mojimi očami…“. Výstava sa uskutoční v priestoroch Evanjelického kostola na Toryskej ulici v Košiciach. Vo štvrtok 16.01.  sme mali možnosť osobne sa stretnúť s maliarmi insitného umenia z Kovačice.


Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac


Čo bolo…

06.10. Africký deň s našimi priateľmi z Tanzánie, Martinom Tangom /riaditeľom Základnej a Strednej školy LEA/, jeho manželkou a pastorom Zakom.
29.09. Zborový deň pri príležitosti 1. výročia posvätenia chrámu a 17. výročia založenia cirkevného zboru
20.09. Stretnutie s Clarou Jones, autorkou knihy „Milovaná“
08.09. Na Službách Božích o 10,00 hod. nám kázňou Slova Božieho poslúži br. Curt A. Westman
08.07.-12.07. Denný detský tábor „Hľadá sa rušňovodič“.
23.06. Koncoročné stretnutie besiedkárov.
03.03. Slávnosť inštalácie zborového farára Mgr. Jána Matisa


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., kostol, Toryská ulica

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30 hod.

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 hod. (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP – sobota o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

 • ZŠ Janigova – pondelok o 13:15 hod. (1.-4. ročník), pondelok o 14:00 hod. (5. – 8. ročník), štvrtok o 10:00 hod. (9. ročník)
 • ZŠ Trebišovská – streda o 13:15 hod. (1. – 5. ročník)
 • ZŠ Kežmarská 28 – streda o 14:00 hod. (7. – 9. ročník), štvrtok o 13:15 hod. (1. – 4. ročník), štvrtok o 14:00 (5. – 6. ročník)
 • ZŠ Kežmarská 30 – utorok o 13:15 hod. (1. – 4. ročník), utorok o 14:00 (5. – 9. ročník).

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia

 1. ročník a 2. ročník –  piatok o 15:30 hod.

Biblická hodina – streda o 17:30 hod.

Stretnutie žien – utorok o 17:00 hod., info na t. č. 0908877655

Mami Klub – pondelok 09:30 – 12:00, v Evanjelickom kostole, Toryská 1/G, v priestoroch materského centra, …viac informácií

Spevokol – pondelok o 17:30 hod.

Mládež –  štvrtok o 18:00 hod.

Dorast – piatok o 16:30 hod.


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za dobrovoľníčky do Afriky cez projekt Deti Afriky
 • za konfirmovaných mladých
 • z ochotných brigádnikov na stavbe kostola
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2018 a jeho dokončenie a posviacku v IX 2018
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky
 • iné…