Neprehliadni

Oznamy

Doplnené: Po stopách veselej veveričkyDLT „Let vesmírom“,  Stretnutie besiedkárov, Záver školského roka na SB, Rozlúčka s predškolákmiOvocníčkova olympiáda, Výlet na Kapušiansky hrad, Veľkonočná nedeľa,  Veľkonočná párty,  NTM 2017, Výročná správa za rok 2016,  Štedrý večer, Výlet na LajoškuPo stopách strateného zajačika,   ako pokračuje stavba kostola 


Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť pôžičku z banky na dostavbu kostola. Na splácanie pôžičky je stále je aktuálna zbierka na výstavbu kostola. Skúste oddeliť 1/10 svojho ročného príjmu na výstavbu kostola. (číslo účtu a VS na lište vpravo odd. Kontakty). Aktuálne foto možete vidieť na našom facebooku. Stále sa môžete prihlásiť na brigádu! V súčasnosti sa pracuje v exteriéri i interiéri kostola. Ďakujeme


Heslo pre rok 2017:
„Takto vraví Hospodin Pán: Dám vám Nové Srdce a nového Ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.“ Ezechiel 36,26

Čo bude...

NEDEĽA 24.9.zborový deň pri 15. výročí vzniku nášho cirkevného zboru… plagát


Vybrané kázne si môžete vypočuť aj na http://chcemviac.com/krestanske-zaklady/kazen-tyzdna

18.6.2016 sa začalo 500 dní modlitieb (nielen) za cirkev. Ide o 500 dňovú reťaz až do dňa 500. výročia reformácie 

Pozývame deti všetkých vekových kategórií do Detského spevokolu Muškátiky ….viac

Čo bolo…

Vzhľadom na to, že na výberové konanie na funkciu riaditeľa/-ky EMŠ sa nikto neprihlásil, bude poverením riadiť EMŠ doterajšia riaditeľka školy.

10. – 14.7. prebiehal Detský letný tábor „Let vesmírom“
V mesiaci február sme ukončili kurzy pre rodičov a v apríli začali manželské večery.
26.2. Výročný zborový konvent v rámci služieb Božích, výročná správa o činnosti za rok 2016

Viac o projekte na www.detiafriky.sk …info


Pravidelné stretnutia (počas školského roka):

Služby Božie o 10:00 hod., Magistrát MKE (Biely dom), malá sála

Štós vždy 2. nedeľa v mesiaci o 9:30

Šaca vždy 3. nedeľa v mesiaci o 18:00 (kostol reformovanej cirkvi)

Služby Božie vo FNsP v sobotu o 18:00 hod.

Detská besiedka prebieha súbežne so sl. Božími o 10:00 hod.

Vyučovanie náboženstiev:

ZŠ Janigova – utorok o 14:00

ZŠ Trebišovská – streda o 14:00

ZŠ Kežmarská 28 – pondelok o 13:15 (1. a 2. ročník), štvrtok o 13:15 (3. a 4. ročník), štvrtok o 14:00 (druhý stupeň)

ZŠ Kežmarská 30 – utorok o 14:00

Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti: 1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

Konfirmácia –
1. roč. –
prihlásiť sa môžete u s. farárky počas celého septembra, mobil 0907 743 785, začneme 3.10. o 16.hod. v EMŠ.

Výuka vždy v utorok o 16.hod.

2. roč. –

Biblická hodina – v stredu o 17:00 (počas šk. r.)

Stretnutie žien – v utorok o 17:00, začíname 3.10.

Spevokol

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov – bližšie info u brata farára alebo píšte na náš zborový email.

Mládež a dorast – vo štvrtok o 18:00


„Ľudia môžu odbiť naše prosby, odmietnuť naše posolstvo, postaviť sa proti našim argumentom i opovrhovať nami, ale sú bezmocní voči našim modlitbám.“ (J.S.B.)
Môžete sa modliť aj túto modlitbu, ktorá je inšpirovaná slovami apoštola Pavla z listu Filipským 1: Ďakujeme Ti Pane, že máme účasť na evanjeliu. A prosíme, aby si Ty, ktorý si začal v nás svoje dobré dielo, si ho aj dokonal až do dňa Ježiša Krista.  Prosíme, aby sa naša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby sme tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli sme čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Amen

Ďakujme…

 • za letné tábory detské, mládež)
 • za brigádnikov na stavbe a postup prác
 • za kurz Manželské večery
 • za ukončenie šk. roku v EMŠ
 • iné

Prosme…

 • za Božie vedenie, duchovné prebudenie a hlad po Bohu a Jeho Slove
 • za Bohom povolaných služobníkov v zbore
 • za financie na dostavbu kostola a zdarnú výstavbu v r. 2017 a jeho dokončenie
 • za chorých, nemocných a osamotených
 • za projekt Deti Afriky
 • iné…