Neprehliadni

Pravidelné aktivity

Služby Božie v nedeľu o 10:00, Magistrát MKE (Biely dom), mala sála

Služby Božie vo FNsP v sobotu o 18:00

Služby Božie v Šaci, vždy v 3. nedeľu v kaplnke na cintoríne

Detská besiedka prebieha počas školského roka súbežne so sl. Božími o 10:00

Modlitebná chvíľa 30 min. pred sl. Božími, o 9:30 v zadnej miestnosti

Vyučovanie náboženstiev:

ZŠ Janigova – utorok o 14:00 hod.

ZŠ Trebišovská – streda o 14:00 hod.

ZŠ Kežmarská 28 – ročníky 5-7, štvrtok o 14:00 – 14,45 hod.

ZŠ Kežmarská 28 – ročníky 1-2, utorok o 13:30 – 14,15 hod.

ZŠ Kežmarská 28 – ročníky 3-4, utorok o 14:20 – 15:05 hod.

Konfirmácia

1. ročník konfirmačnej prípravy –

2. ročník konfirmačnej prípravy – v utorok o 16:00 hod.

Dorast – dorast sa stretáva zvyčajne v piatok o 17.00 hod. v zborovni Evanjelickej materskej školy na Muškátovej 7. Kontaktujte Dávida Melicha. Dorast je pre konfirmandov povinný.

Biblická hodina – v stredu o 17:00 v EMŠ

 

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov – bližšie info u brata farára. V súčasnosti fungujú 4 skupinky.

Informácie o Evanjelickej materskej škole získate priamo v EMŠ (Muškátova 7), na čísle +421 911 900 870 alebo na www.ms-muskatova.sk alebo email msevanke@gmail.com

Informácie o cirkevnom zbore www.terasa.sk; email: kosice-terasa@ecav.sk