Neprehliadni

Pravidelné aktivity

Služby Božie v nedeľu o 10:00 hod., kostol

Služby Božie vo FNsP v sobotu o 18:00 hod.

Služby Božie v Šaci, vždy v 3. nedeľu v kostole reformovanej cirkvi

Detská besiedka prebieha počas školského roka súbežne so sl. Božími o 10:00

Modlitebná chvíľa 30 min. pred sl. Božími, o 9:30 hod.

Vyučovanie náboženstiev: aktuálne v sekcii Oznamy

Konfirmácia

1. ročník konfirmačnej prípravy – zápis 14.10. po Sl. Božích

2. ročník konfirmačnej prípravy – streda o 15,00 hod.

Mládež a dorast – štvrtok o 18, 00 hod. v kostole

Biblická hodina

Biblické skupinky pre rodiny i jednotlivcov –

Informácie o Evanjelickej materskej škole získate priamo v EMŠ (Muškátova 7), na čísle +421 911 900 870 alebo na www.ms-muskatova.sk alebo email msevanke@gmail.com

Informácie o cirkevnom zbore www.terasa.sk; email: kosice-terasa@ecav.sk