Neprehliadni

Predstavitelia zboru

Zborový farár: Mgr. Ondrej Kolárovský    
rozhovor v zborovom časopise „Pútnik“ CZ Obišovce – publikované so súhlasom CZ Obišovce

Farárka: Mgr. Katarína Tomčíková

Zborový dozorca: Igor Simon

Presbyteri: