Neprehliadni

Predstavitelia zboru

Zborový farár:
Administrátor CZ: Mgr. Samuel Linkesch

Zborový dozorca: Igor Simon

Presbyteri: