Neprehliadni

Predstavitelia zboru

Zborový farár:
Administrátor CZ: Mgr. Samuel Linkesch

Farárka: Mgr. Katarína Tomčíková

Zborový dozorca: Igor Simon

Presbyteri: