Neprehliadni

Úradné hodiny

Kancelária  farského úradu nášho cirkevného zboru – nový kostol 

Mlynská 23, 040 01 Košice, poštová adresa: Toryská 1/G, 040 11 Košice

Úradné hodiny:
Pondelok: – – –
Utorok: 9:00 – 12:00; 15:30 – 17:00
Streda: 9:00 – 12:00
Štvrtok: 15:30 – 17:00
Piatok: – – –

Možnosť stretnutia aj v inom termíne na základe dohody, tel.: kontakt: +421 911 158 322

Radi Vám poskytneme informácie alebo duchovú pomoc.

Žiadosť o výnimku z členstva treba vypísať: Adresa trvalého bydliska žiadateľa/-ov, priezvisko a meno všetkých členov domácností, ktorí o výnimku žiadajú. Napísať stručne zdôvodnenie žiadosti. Žiadosť musia podpísať všetci plnoletí žiadatelia. Vypísanú žiadosť treba doručiť k podpisu na ten farský úrad, ktorého členom ste v súčasnosti (z ktorého chcete odísť). Po potvrdení sa žiadosť doručí na druhý farský úrad (kam chcete patriť), a ten ju potom zašle na vyjadrenie na seniorský úrad. Výnimka z členstva platí PO súhlasnom vyjadrení seniorského úradu. Žiadosť o výnimku zo zásady členstva v cirkevnom zbore