Neprehliadni

Reformačný večierok

V stredu 31.10. na Slávnosť Pamiatky reformácie sa okolo 40 veriacich nášho zboru stretlo na reformačnom večierku v priestoroch EMŠ. Po krátkom úvode, ktorý pripravila s. farárka Katka Tomčiková, sme si pozreli film Luther. Pre mnohých bol tento film veľkým zážitkom. Mnohí si svoje vedomosti z konfirmácie a dejepisu zaradili do reálnej situácie. Tento film má aj silný duchovný odkaz. Žiaľ, vo verejnej distribúcii ho na Slovensku asi tak skoro neuvidíme, a preto jedinou možnosťou zostáva domáce video. foto

Comments are closed.