Neprehliadni

Vianoce 2015

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Oznamy

Doplnené: Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019, Návšteva z Tanzánie, Denný detský tábor „Hľadá sa rušňovodič“, Výlet do Zádielu, Veľkonočná nedeľa,Podmorská párty, Inštalácia zborového farára, Štedrý večer, Africký večer, Nedeľa zborovej diakonie, Posviacka kostola, DLT Dobrodružná plavba, Štedrý večer, ako pokračuje stavba kostola

Info k výstavbe kostola: Podarilo sa vybaviť […]

SAM – Setkání alternativní mládeže, Orlová, Sliezsko, ČR

19. augusta sa zborový farár Ondrej Kolárovský zúčastnil spolu s rodinou zaujímavej akcie, ktorá je organizovaná pod záštitou Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. Ide o víkendové stretnutie mladých kresťanov, pričom špecifikum tohto stretnutia je práve v slove alternatívnej mládeže. To znamená, že na tejto akcii sa zúčastňujú mladí „típkovia“, akých bežne v kresťanských zhromaždeniach nevidíme […]

Začali práce na novom kostole a zborovom centre na Terase

V živote košických evanjelikov nastala dlho očakávaná a pripravovaná chvíľa – začali práce na novom kostole a zborovom centre na Toryskej ulici na Terase. 5. septembra bolo odovzdané stavenisko investorom (za cz Košice – Terasa Mgr. Ondrej Kolárovský) dodávateľovi (zast. Ing. J. Hládek) za prítomnosti Ing. J. Koperdáka (technický dozor) a Ing. Š. Čečetku […]

Prišiel aj Mikuláš

Na radosť všetkých prítomných detí zavítal 5. decembra do priestorov Evanjelickej materskej školy Mikuláš s darčekmi. Deti Mikulášovi predviedli svoje zručnosti – básničky i pesničky, bolo plno veselosti a radosti na detských tváričkách. Príjemným prekvapením bol hudobný pozdrav detí zo susednej štátnej materskej školy. Stretnutie pripravilo Materské centrum Slnečnica v spolupráci s EMŠ, pričom […]

Stretnutie žien – krátka správa

V sobotu 9.12. sa uskutočnilo ďalšie stretnutie žien cirkevného zboru na Terase. Tentokrát bola hlavnou náplňou výroba vianočných ozdôb a dekorácii. Prítomné ženy si navzájom vymieňali skúsenosti a inšpirácie, dokonca i kuchárske recepty. Vyrobené vianočné ozdoby nebudú slúžiť len pre vlastnú potrebu, ale niektoré z nich budete môcť vidieť na vianočnom stromčeku počas služieb […]

Význam kresťanského vzdelávania

z prednášky Alana Browna, riaditeľa európskej pobočky ACSI v Budapešti, prednesené 28.11.2006 pri príležitosti návštevy predstaviteľov ACSI na našej Evanjelickej materskej škole.

ACSI je Medzinárodná asociácia kresťanských škôl, ktorá združuje celosvetovo viac ako päťtisíc škôl s viac ako 1 miliónom študentov vo viac ako 100 krajinách. Poskytuje semináre, konferencie a vzdelávanie pre pracovníkov kresťanských […]

Návšteva predstaviteľov ACSI v Košiciach

28. novembra poctili svojou návštevou našu novozriadenú Evanjelickú materskú školu riaditeľ Medzinárodnej asociácie kresťanských škôl (ACSI) Alan Brown spolu so svojou manželkou Malindou. Európska pobočka ACSI sídli v Budapešti a kontakty s touto organizáciou podporujúcou kresťanské vzdelávanie majú už svoju tradíciu na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach. ACSI pravidelne organizuje konferencie pre […]

Adventné predstavenie detí z Evanjelickej materskej škôlky

Vo štvrtok dňa 21.12.2006 sa v priestoroch našej materskej škôlky uskutočnila slávnosť pri stromčeku. V programe vystúpili deti z MŠ, ktoré nám predviedli hudobné predstavenie pre svojich rodičov a prítomných členov cirkvi. Scénky, piesne a koledy nám pripomenuli, narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Vďaka za toto divadelné predstavenie patrí pani riaditeľke A. Durbákovej a […]

Evanjelická materská škôlka

Deti v ZOO EMŠ, 21. júna 2007

V závere školského roku sme sa vybrali navštíviť našich kamarátov v ZOO. Mamičky nám nabalili do ruksakov dobroty, počasie nám prialo a zvieratká sa pred nami predvádzali. Najviac nás zaujali tulene – novinka v ZOO, detské ihriská a kontaktná časť, kde sme sa mohli zvieratiek voľne […]