Neprehliadni

SAM – Setkání alternativní mládeže, Orlová, Sliezsko, ČR

19. augusta sa zborový farár Ondrej Kolárovský zúčastnil spolu s rodinou zaujímavej akcie, ktorá je organizovaná pod záštitou Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. Ide o víkendové stretnutie mladých kresťanov, pričom špecifikum tohto stretnutia je práve v slove alternatívnej mládeže. To znamená, že na tejto akcii sa zúčastňujú mladí „típkovia“, akých bežne v kresťanských zhromaždeniach nevidíme vo väčšej miere. Oblečený v letnej košeli, plátených nohaviciach a topánkach som tam vynikal „neprimeranosťou“ svojho oblečenia. Cieľom tohto podujatia je osloviť takých mladých ľudí, ktorí „len tak do kostola nezájdu“. Podujatia sa zúčastnilo okolo 100 mladých ľudí. Stretnutie sa odohráva už tradične v kostole v meste Orlová. Kedysi tu bola rozsiahla banská činnosť, ktorá zapríčinila asanáciu celého pôvodného centra mesta. Z neho zostal stáť len tento kostol, takže dnes je tento kostol postavený akoby na lúke a nové centrum mesta je o niekoľko km posunuté. Tento fakt spôsobuje aj praktické ťažkosti miestnemu cirkevnému zboru. Na druhej strane je pozitívne tento hendikep využívaný práve na takéto podujatia. V okolí kostola je dostatok miesta na postavenie stanov, kde sa tiež odohrávajú semináre, rôzne záujmové aktivity, funguje originálna čajovňa a mnohé iné. Témou celého stretnutie pre tento rok bol „Hypermarket“. Išlo o paralelu duchovného života a rôznych oddelení obchodného domu. Do programu som prispel prednáškou na tému „V sieti a pod napätím“, ktorá sa týkala dôležitosti vzťahu a napojenia na Pána Ježiša a seminárom na tému „Masmédiá, kultúra a my“.
Popritom sme mali možnosť aj navštíviť cirkevný zbor v Gutoch, kde prednedávnom dokončili náročnú rekonštrukciu fary, pričom sme sa stručne oboznámili so životom cirkevného zboru a evanjelickej cirkvi na Sliezsku. Hoci nakrátko, predsa bola táto návšteva povzbudením pre obe strany a inšpiráciou do ďalšej služby nášmu Pánovi Ježišovi.
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Comments are closed.