Neprehliadni

Začali práce na novom kostole a zborovom centre na Terase

V živote košických evanjelikov nastala dlho očakávaná a pripravovaná chvíľa – začali práce na novom kostole a zborovom centre na Toryskej ulici na Terase. 5. septembra bolo odovzdané stavenisko investorom (za cz Košice – Terasa Mgr. Ondrej Kolárovský) dodávateľovi (zast. Ing. J. Hládek) za prítomnosti Ing. J. Koperdáka (technický dozor) a Ing. Š. Čečetku (inžinierska činnosť).
Samotné práce začali 18. septembra odstraňovaním ornice. Práce budú pokračovať kontinuálne v závislosti od počasia a financií. Do zimy plánujeme urobiť základy.
K realizácii sme pristúpili po úprave projektu – zmenšení stavby (vypustenie suterénu), čím sa znížia stavebné náklady pri zachovaní potrebných nevyhnutných priestorov na fungovanie zboru. Ide o polyfunkčný komplex, kde okrem samotného chrámového priestoru budú aj 2 byty (farársky, kaplánsky), kancelárie, učebne, možnosť ubytovania hostí a pod.
Prosím, myslite na toto dielo na modlitbách a podľa možností aj finančne podporte.
Jndrej Kolárovský, zborový farár Košice – Terasa

Comments are closed.