Do not miss

Čo je potrebné ku krstu, sobášu

Čo potrebujete…

… ku krstu
Rodný list dieťaťa, členstvo v cirkevnom zbore, potvrdenie o konfirmácii rodičov a krstných rodičov. Rodičia i krstní rodičia majú byť konfirmovaní evanjelici, členovia miestneho cirkevného zboru. Najlepšie dohodnúť termín 2 týždne – mesiac vopred. Je potrebné, aby prišli ohlásiť rodičia OSOBNE. Vyžaduje sa aspoň 1 stretnutie – príprava ku krstu pred obradom.

… konfirmácii (aj v dospelosti), vstupu/prestupu do cirkvi,krstu v dospelosti
Konfirmácii predchádza krst.
Príprava trvá 2 roky, začína vždy v septembri.
U dospelých 3 mesiace, začína v septembri/októbri, januári/februári

…k sobášu
Rodný list snúbencov, potvrdenie o konfirmácii snúbencov a svedkov. Snúbenci i svedkovia majú byť konfirmovaní evanjelici, aspoň jeden zo snúbencov člen miestneho cirkevného zboru. Snúbenci i svedkovia musia spĺňať zákonom stanovené podmienky k uzavretiu manželstva. Sobášu predchádza príprava (minimálne 3-4 stretnutia, v závislosti od potreby). Najlepšie dohodnúť 2-3 mesiace vopred.

… k pohrebu
Úmrtný list. Zosnulý má byť evanjelik, člen miestneho cirkevného zboru.

V prípadoch, ktoré nezodpovedajú vyššie uvedeným zásadám je potrebné sa informovať priamo na FÚ.