Do not miss

Úradné hodiny

Pozor, dočasná zmena úradných hodín počas mesiacov júl-august: utorok 9:00-12:00, streda 13:00-16:00. Kontakt mimo úradných hodín: 0911 158 322. Ďakujeme za pochopenie.

Kancelária  farského úradu nášho cirkevného zboru (od 7.12.2009)

Miesto: Toryská 1/D – pri Pohotovosti – poliklinike; v budove gréckokatolíckej fary, vchod vedľa garáže

Sídlo zostáva nezmenené (Mlynská 23, 040 01 Košice)

Úradné hodiny:
Pondelok: – – –
Utorok: 9:00 – 12:00
Streda: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00
Piatok: – – –

Možnosť stretnutia aj v inom termíne na základe dohody, tel.: kontakt: +421 911 158 322

Radi Vám poskytneme informácie alebo duchovú pomoc.