Do not miss

Nový rok

Štedrý večer

Detská misia – december

Náboženstvo ZŠ Bernolákova

Konfirmandi – september 2003

Detská besiedka

Sľub presbyterov – 3. marec